Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

För första gången testas vita certifikat i Sverige

Publicerad

Energimyndigheten har beviljat Handelshögskolan medel för att i samverkan med Sustainable Innovation, Göteborg Energi, Naturskyddsföreningen, Chalmers och Profu under tre år genomföra ett marknadstest i Göteborg. Testet ska undersöka hur ett system för vita certifikat med fokus på att minska effekttoppar kan utformas och praktiseras. Det långsiktiga målet är att skapa erfarenheter och kunskap för ett eventuellt framtida nationellt styrmedel.— Projektet ger en helt unik möjlighet att studera förutsättningarna och utmaningarna för ett nytt styrmedel genom ett fullskaligt experiment på marknaden. Särskilt intressant blir det att skapa kunskap om huruvida även lokala energisystem såsom fjärrvärme kan utgöra grund för vita certifikat, säger Anders Sandoff, forskare på Företagsekonomiska institutionen.

Läs mer om projektet på Sustainable Innovations webb

Om vita certifikat
Vita certifikat är ett marknadsbaserat system för att uppnå ökad energieffektivisering, minskad energianvändning, eller minskade koldioxidutsläpp genom effektivisering. Marknaden styr vilken typ av åtgärder som genomförs och var. Systemet ska uppmuntra energiföretag att genomföra energiåtgärder hos sina kunder.