Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

För att förstå vart robotiseringen är på väg - ta en titt på populärkulturen

Publicerad

De senaste åren har det pratats mycket om robotar. Enligt konsultfirman Merrill Lynch bevittnar vi en ”robotrevolution”. I den nya GRI-rapporten Robotization – Then and Now av Barbara Czarniawska och Bernward Joerges, kontextualiserar författarna samtidens hype kring robotar och artificiell intelligens genom att spåra robotiseringstemat i populärkulturen från 1920-talet till idag.

I rapporten presenterar författarna dels forskning och rapporter som placerat ämnet i toppen av mediaagendan de senaste åren. Till exempel Oxfordforskarna Carl Benedikt Freys and Michael A. Osbornes inflytelserika rapport "The future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerisation", där de förutspår att 47 procent av den amerikanka arbetskraften kan automatiseras inom ett eller två decennier.

Vi kom till den dystra slutsatsen att populärkultur influerar samhället mer än vad samhällsvetenskaperna gör.

Populärkultur formar opinion

Författarna analyserar populärkulturella verk, specifikt verk inom science fiction från 1920 till 2015. Att analysera populärkultur är informativt för att förstå människors förståelse av robotisering och vilka förhoppningar och farhågor som förknippas med fenomenet. Men också, menar författarna, därför att populärkultur inte bara speglar den allmänna opinionen, utan också formar den.

– Vi kom till den dystra slutsatsen att populärkultur influerar samhället mer än vad samhällsvetenskaperna gör, säger Barbara Czarniawska.

Författarna skriver i rapporten:

”Fiktion och praktik göder varandra: texter läses; artifakter konsumeras men tolkas också. Idéer formar praktiker, och praktiker ger upphov till nya idéer. Vetenskap göder fiktion, men fiktion kan också påverka vetenskapliga insatser.”

Det här betyder också att skildringar av robotisering, artificiell intelligens och automation i populärkulturen kan influera hur robotisering faktiskt utvecklas i verkligheten. Författarna citerar Katherine N. Hayles: ”framtidsvisioner, speciellt inom teknologiskt avancerade områden, kan dramatiskt påverka samtida utveckling.”

– Till exempel har många av (William) Gibsons fantasier plockades upp av människor inom IT, säger Barbara Czarniawska.

För att förstå var samtida utveckling inom robotisering kommer att ta vägen är alltså populärkultur ett bra ställe att söka svar.

Verken som analyseras är både böcker och filmer: R.U.R; I, Robot; Player Piano; 2001: A Space Odyssey; Star Wars; Blade Runner; Snow Crash; The Matrix; Stepford Wives; Big Hero 6; Interstellar, and Seveneves.

Befrielse från arbete?

Vilka förhoppningar och farhågor kan då skönjas i verken och har de förändrats över tid? Robotar kan utföra tråkiga jobb, utföra komplexa uppgifter snabbare än människor, försvara och skydda människor och befria människan från arbete. Men de kan också beröva människor arbete och försörjning, utföra kriminella handlingar, och i dystopier ta över världen och använda människor som energi (som i The Matrix).

Såg ni att de här förhoppningarna och farhågorna förändrades över tid?

– Ja och nej. Vi kunde inte urskilja några tydliga mönster. Några teman överlever och återkommer, andra försvinner, säger Barbara Czarniawska.

Men författarna fann ett överraskande resultat: Förhoppningen att robotar kommer att befria människan från arbete försvann någon gång under sent sextiotal.

Varför tror du?

– Förmodligen för att det blev uppenbart runt den här tiden att människor faktiskt inte vill bli befriade från arbete: arbete ger mening i tillvaron, om man gillar sitt arbete vill säga, säger Barbara Czarniawska.

I nästa del av analysen av robotisering i populärkultur ska forskarna titta på hur robotisering framställs i massmedia.

Ladda ner och läs hela rapporten: http://hdl.handle.net/2077/56200

Mer information

Läs också intervjun med Barbara Czarniawska: "Människan tävlar mot maskinen"