Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Fokus på fritidshemmens praktik

Publicerad

Utbildningsvetenskapliga fakulteten har antagit Björn Haglund, verksam vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande som docent i barn- och ungdomsvetenskap.

Björn Haglund disputerade i pedagogik vid Göteborgs universitet 2005, med avhandlingen Traditioner i möte. En kvalitativ studie av fritidspedagogers arbete med samlingar i skolan där han undersöker vilka föreställningar som vägleder fritidspedagoger i deras praktiska arbete och hur detta gestaltar sig i form av olika sociala positioner – social fostrare, efterföljare/assistent samt förnyare.

Inre arbete och vardagspraktik

Efter disputationen har Björn Haglunds forskningsintresse bland annat rört fritidshemmens inre arbete och vardagspraktik. Intresset har även vidgats från fritidshem till att studera fritiden som diskurs där de svenska fritidshemmen jämförs med amerikanska afterschool programs, där det amerikanska systemet i vissa fall innebär en tydlig skolinriktning och där de svenska fritidshemmen mer ses som ett komplement till skolan.

I samband med det senare forskningsintresset har Björn Haglund utvecklat en samverkan med ett Tysklandsbaserat forskningsnätverk som inriktar sig på verksamheter som barn deltar i då skoldagen är slut.

För mer information, kontakta Björn Haglund, bjorn.haglund @ped.gu.se, tel: 031-786 2424