Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Fokus på flerspråkighet och kommunikation i förskolan

Publicerad

Utbildningsvetenskapliga fakulteten har antagit Anne Kultti, verksam vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, som docent i pedagogik.

Anne Kultti disputerade i pedagogik vid Göteborgs universitet 2012, med avhandlingen Flerspråkiga barn i förskolan: Villkor för deltagande och lärande.
I avhandlingen studerade hon hur lärarledda aktiviteter med de yngsta ihop med ett medvetet arbetssätt med sikte på språklig utveckling kan betyda mycket för de flerspråkiga förskolebarnen. Frågan är högaktuell. Idag har minst var femte förskolebarn ett annat modersmål än svenska.

Delaktighet under inskolning

Bland flera forskningsprojekt Anne Kultti arbetat inom under senare år kan nämnas ett av EU finansierat forskningsprojekt med fokus på  samverkan mellan förskolan och hemmet. Inom ramen för SIGNALS (Strenghtening activity oriented interaction and growth in the early years and transitions) studerades samverkan och delaktighet under inskolning, utifrån förskollärares, föräldrars och barns perspektiv. I den svenska delstudien uppmärksammades speciellt hur mångfald i deltagarnas kulturella och språkliga erfarenheter och kunskaper kommer till uttryck under inskolning i dagens förskola.

Stötta att lära på flera språk

I nutid studerar Anne Kultti hur förskolan kan erbjuda barn kraftfulla språklärande erfarenheter. Frågan om hur man stöttar barn att lära på flera språk, något som är en pressande och pågående utmaning i dagens förskola. I projektet studeras hur flerspråkiga barn kan stöttas i att utveckla viktiga lingvistiska och metalingvistiska insikter i och genom tvåspråkiga aktiviteter. En del av detta projekt finansieras av Svenska Kulturfonden.

För mer information, kontakta Anne Kultti, anne.kultti@ped.gu.se
Tel: 031-786 2374