Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Fler bidrag till migrationsprojekt vid Göteborgs Universitet

Publicerad

Utöver de nio migrationsforskningsprojekt som redan beviljats bidrag från Vetenskapsrådet och Forte i oktober och november förra året, så har nu ytterligare tre migrationsrelaterade projekt vid Göteborgs Universitet beviljats bidrag.

Att de tre bidragen går till tre olika fakulteter är också glädjande då det visar på hur brett representerad migrationsforskningen vid universitetet är.

Aimee Haley, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, har fått ett nätverksbidrag av Vetenskapsrådet för projektet Kapacitetsuppbyggnad av Svensk-Etiopiskt internationellt samarbete, inom ämnesområdet pedagogik, internationell migration och etniska relationer.

Bidraget för det två-åriga projektet är på 480 326 kronor.

Sebastian Linke och Alin Kadfak, båda från Institutionen för globala studier, Samhällsvetenskapliga fakulteten, har fått Vetenskapsrådets projektbidrag Sustainability and Resilience för projektet Hållbarhet för fisk och fiskare? Mänskliga rättigheter för burmesiska migrerande fiskare i EU-initierade hållbara fiskereformer i Thailand.

Bidraget till det tvååriga projektet, som är inom ämnesområdet utvecklingsforskning, är på 3 695 923 kronor.

Kristine Køhler Mortensen, Institutionen för svenska språket, Humanistiska fakulteten, har fått ett internationellt post-dokstipendium från Danmarks Frie Forskningsfond för projektet 'Sexual Integration': Sexuality in Global Migration. Projektet, som är inom ämnesområdet kultur och kommunikation, och kommer att analysera undervisning i "sexualmoral" för nyanlända i Danmark.

Beviljat belopp är 1 513 681 danska kronor. Du kan läsa mer om projektet här.

CGM säger grattis till alla inblandade!

Du kan läsa mer om de nio tidigare beviljade migrationsforskningsprojekten här.