Bild
Respondent besvarar SOM-undersökning
Foto: Ellika Henrikson
Länkstig

Fler än någonsin inbjudna att delta i höstens SOM-undersökning

Publicerad

För trettiosjunde året i rad är nu SOM-undersökningen på väg ut till rekordmånga personer folkbokförda i Sverige. 2022 års undersökning är den största någonsin och inte mindre än 54 250 svenskar över 16 år får i dagarna en inbjudan i brevlådan om att delta i undersökningen.

Årets undersökning innehåller en rad aktuella frågor om bland annat energipolitik,  privatiseringar, lag och ordning och inte minst demokrati. Intresse och engagemang för politik har sedan mätningarnas start systematiskt ökat vid valår och 2022 års undersökning kommer att visa om denna trend håller i sig. Även förtroendet för våra institutioner och folkvalda påverkas traditionellt vid valår något som också följs upp 2022.

SOM-institutet vid Göteborgs universitet har varje höst sedan 1986 ställt frågor om svenskarnas vanor och attityder inom samhälle, opinion och medier. De tiotusentals svar som samlas in genom SOM-undersökningarna skapar unika tidsserier över vad vi som lever i Sverige har för vanor, värderingar och åsikter.

SOM-undersökningarna genomförs i samverkan med ett stort antal myndigheter och forskningsprojekt. Resultaten används flitigt inom både svensk och internationell forskning, förekommer ofta i media och ligger till grund för myndighets- och regeringsbeslut. Inte minst bidrar undersökningarna till en ökad förståelse för vårt samhälle och för varandra.

Har du fått SOM-undersökningen 2022?
Klicka här för att besvara undersökningen på webben.