Bild
Fars dag firas den 13 november.
Foto: unsplash
Länkstig

Fira far, pappa eller farsan den 13 november

Kär person har många namn och söndag 13 november firas alla pappor på Fars dag. Men hur kommer det sig att vi har just de ord vi har för pappor? Stellan Petersson reder ut hur orden pappa, far och farsa kom till och vad just de orden kan signalera i dag.

Bild
Stellan Peterson
Stellan Petersson är lektor i svenska språket.&lt;br /&gt;Foto: Sven Lindström<br /> &nbsp;
Foto: Sven Lindström

I svenska språket finns det utrymme att vara nyanserad i det man vill uttrycka – ord och dess synonymer kan väcka känslor, visa värderingar och befästa sociala relationer. Orden far, pappa och farsa syftar på samma person, men det finns en stilskillnad mellan dem.

 - Man kan säga att farsan signalerar en mer informell relation, far sänder en mer auktoritär eller formell signal medan pappa hamnar någonstans däremellan. Det säger Stellan Petersson som är lektor vid Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi. Där arbetar han bland annat med Svenska Akademiens samtidsordböcker.

Stellan Petersson menar dock att hur ordet uppfattas är individuellt och varierar. Det kan bero på vilket ord som använts i ens familj och som man då är van vid att höra.

Barnjoller troligen ursprung för pappa

Det finns ord som ljudmässigt liknar ord i andra språk där dessa ord också har samma betydelse. Till exempel har flera språk ord som liknar far och fader, som latinets ”pater” och engelskans ”father”. Språken kan ha påverkat varandra, men likheten kan också bero på att vi uppfattar småbarnsjoller på liknande sätt. Benämningar som låter som pappa finns i många språk med vitt skilda ursprung. Ordet kan mycket väl ha uppkommit genom småbarnsjoller, som da-da och ga-ga. Både mamma och pappa består av ljud som är bland de tidigaste ett barn kan artikulera.

Far och pappa – ord med anor

Det finns historiska belägg för att ord som far och fader användes i skrift redan på 800-talet, men ordet är förmodligen mycket äldre än så. Under 1600-talet gör pappa intåg i svenska texter. Ordet användes först av högre sociala klasser. Därefter blev pappa mer och mer vanligt och spreds också till lägre samhällsklasser över landet. Över tid kom pendeln att gå tillbaka:

- Efter hand börjar ordet far att uppfattas som mer konservativt och traditionellt, som en slags äkta svenska, berättar Stellan Petersson. I de högre samhällsklasserna anses det så småningom fint att använda far igen och ordet får en ny spridning i dessa kretsar.

Metaforer påverkar ordutvecklingen

De olika orden för pappa kan också ha andra betydelser förutom en manlig förälder. En klasspappa är en person som organiserar utflykter och liknande för en skolklass, konstnären Picasso benämns ibland som kubismens fader. Inom den katolska kyrkan kallas prästen för fader, och kristendomens gud kan kallas fader.

- Metaforen har en roll i ordens betydelseutveckling, säger Stellan Petersson. Det finns någon slags likhet – prästen är i något avseende som en far för församlingen – och klasspappor har en roll som påminner om pappors ansvar.

Fortsatt ljus framtid för ”Fars dag”

Kommer vi i Sverige på sikt att fira ”Pappas dag” i stället för ”Fars dag”? Stellan Petersson menar att det inte är säkert att talarna bryr sig så mycket om vad högtiden kallas. Det kan bara vara ett namn på en dag, precis som vid andra tillfällen under året, såsom jul, påsk eller sportlovet, då vi vanligen inte reflekterar över vad högtidens namn betyder.

- ”Fars dag” är här för att stanna ett gott tag till! tippar Stellan Petersson.

 

Text: Karin Wenzelberg