Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Filosof med tankar om moraliskt tal och tänkande

Publicerad

John Eriksson är docent i praktisk filosofi. Han är framför allt intresserad av hur vi ska förstå moraliskt tal och tänkande på olika sätt.

John Eriksson

John Eriksson avhandling undersökte hur kopplingen mellan moraliska åsikter och motivation ser ut, exempelvis att anse att det är fel att stjäla respektive motivationen att inte stjäla.

– Är moraliska åsikter motiverande tillstånd eller inte? Detta är en fråga som varit i centralt i den samtida debatten kring moraliska åsikters beskaffenhet, säger han.

Sedan disputationen har han arbetat inom en rad olika projekt. De främsta av dessa har varit kopplade till frågan om hur vi ska förstå moraliskt tal och tänkande på olika sätt.

– Inom ramen för dessa projekt har jag skrivit om lite olika saker. Jag har bland annat försökt utveckla en viss teori kring moraliskt tal och tänkande, skrivit om hur oenighet, i synnerhet i moraliska frågor, ska förstås, med mera.

Just nu arbetar John Eriksson med ett projekt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond; Expressivism och mening: tankar, tal och dispositioner (läs mer: http://anslag.rj.se/sv/anslag/51938).

– Tanken är att fortsätta utveckla den teori om tal och tänkande som jag tidigare lagt grunden för.

FOTO: Monica Havström