Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

FILM: Lönesättning och jämställda löner

Publicerad

Centrum för global HRM (CGHRM) och Centrum för forskning om arbete och sysselsättning (WE) anordnade 15 maj 2019 ett seminarium på temat lönesättning och jämställda löner. 

Löner och lönesättning är centrala frågor på arbetsplatser och i samhällsdebatten. Vid det här seminariet presenterade två forskargrupper sina studier. Centrala teman i forskningen var vilka värderingar och ideal som gömmer sig i lönekriterier, hur medarbetare och chefer tillsammans skapar förståelse av individuell prestation, samt lönesamtalets motiverande och de-motiverande funktion. Ytterligare huvudpunkter på seminariet var arbetsvärdering och lönekartläggningar som verktyg för att åstadkomma jämställda löner - från politiska visioner till praktisk verklighet.

Seminariet var fullsatt, men nu har du möjlighet att se det vi länkarna nedan. 

Seminariets innehåll:

Del 1: Prestationsbedömningar i individuell lönesättning - ideal, praktik och motivation

Bengt Larsson, professor, Petra Adolfsson, docent, och Ylva Ulfsdotter Eriksson, docent, Göteborgs universitet

Petra Adolfsson, Bengt Larsson och Ylva Ulfsdotter Eriksson står på scenen och får en fråga från en åhörare i publiken.

Del 2: Lönekartläggningar för jämställda löner - vision och verklighet

Minna Salminen-Karlsson, docent, Uppsala universitet, och Anna Fogelberg Eriksson, docent, Linköpings universitet

Minna Salminen och Anna Fogelberg Eriksson föreläser om lönekartläggningar och jämställdhet inför en fullsatt aula.