Länkstig

Fetma mer än fördubblar vissa risker vid gynkirurgi

Publicerad

Fetma mer än fördubblar risken för stora blödningar och utdraget operationsförlopp när en livmoder opereras bort, visar forskning vid Sahlgrenska akademin. Totalt har 55 534 gynekologiska operationer studerats i syfte att kartlägga problem i spåren av bland annat höga BMI-tal.

– Man kunde se ökade komplikationer även hos dem med övervikt, men inte lika tydligt. Det gällde framför allt de som var feta, med BMI över 30, och det är ju också den gruppen som ökar mest i samhället just nu, säger Katja Stenström Bohlin, disputerad forskare i obstetrik och gynekologi, och överläkare inom kvinnosjukvården.

För en kvinna som behöver operera bort livmodern – på grund av riklig mens, muskelknutor eller annat – är risken för stora blödningar 2,8 gånger större om hon har fetma jämfört med normalt BMI. Risken för utdraget operationsförlopp ökar med faktor 2,4 vid fetma.

Efter att en livmoder opererats bort är risken för nytillkommen urininkontinens 63 procent högre i gruppen kvinnor med fetma. Vid operation av framfall är motsvarande risk för urininkontinens 65 procent högre. Vid framfallsoperationer följs fetman dessutom av 20 procent högre risk för symptom på nytt framfall inom ett år efter operation.

Syrefattigt och svårläkt

Vid det tredje ingreppet som studerats, inkontinensoperation, är dagliga trängningar och läckage vanligare hos kvinnor med fetma, både före och efter operation.

Rökning visade sig också påverka negativt, främst vid borttagande av livmoder. Risken för infektioner ökade med 26 procent om patienten rökte. Både rökningen och fetman bidrar till dålig syretillförsel till operationssåret.

– Med sämre syresättning ökar svårigheterna att läka och risken för infektioner blir högre. BMI på 30 eller mer är också en tydlig riskfaktor för urininkontinens efter operation, konstaterar Katja Stenström Bohlin.

Hennes studier baseras på data från Nationella kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi, GynOp, insamlade från 6 308 inkontinensoperationer, 28 537 borttagande av livmoder (hysterektomi) och 20 689 operationer av framfall (prolapskirurgi). Operationerna gjordes 2004-2015. Alla patienter var kvinnor och flertalet medelålders.

Både motivation och lugn

Enligt Katja Stenström Bohlin är de nya kunskaperna om risker för komplikationer värdefulla i förberedelser och samtal inför en operation. Tidigare studier visar exempelvis att viktnedgång på fem eller tio procent gör stor skillnad när det gäller inkontinens. Det är också bra om rökare erbjuds rökavvänjning, menar hon.

– Jag tycker att det är ett gyllene tillfälle att ta upp livsstilförändringar med patienterna. Inte för att moralisera och kräva, utan för att patienterna ofta är väldigt motiverade inför en operation, säger Katja Stenström Bohlin.

– Samtidigt är det bra att kunna informera och lugna dem som inte är överviktiga eller inte röker. Många är oroliga när de ska opereras, de funderar över för- och nackdelar och undrar vad som kan hända. Då är det bra att kunna säga att riskerna att drabbas av komplikationer är lägre för normalviktiga och icke-rökare, säger hon.

Länk till avhandlingen. Ansvarig forskare: Katja Stenström Bohlin.

Porträttfoto: Lars Bohlin