Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Få studier om hur vi konsumerar sjömat i Sverige

SWEMARC:s gästprofessor professor Kåre Skallerud, Handelshøgskolen, UiT, Tromsø gästade Handelshögskolan i Göteborg under tisdagen.

Skallerud presenterade den senaste forskning inom konsumtion av sjömat. Fisk är generellt nyttig mat med bra fetter, högkvalitativt protein, vitaminer och mineraler. Men det finns många faktorer som bidrar till att påverka vårt beteende och om vi konsumerar fisk eller väljer att inte äta fisk. Detta diskuterade Kåre Skallerud i sitt seminarium ”Seafood consumption – attitudes, motivation, and preferences”. Liksom i många andra köpbeteende tenderar vi att säga att vi vill köpa en viss produkt men väljer sedan någon annan. Till exempel visar flera studier att vi helst vill ha färsk fisk, men väljer ändå att köpa fryst fisk. Faktorer som bekvämlighet, tillgänglighet och pris är väsentliga för konsumenten, men också tradition och vana är viktigt.


I Sverige finns det relativt lite forskning kring konsumtionsvanor och sjömat. Detta beror delvis, enligt Kåre Skallerud, på att det hittills varit få svenska forskargrupper som fokuserar på sjömat. Förhoppningen är att detta skall ändras i framtiden, och att vi får mer kunskap om hälsofördelar med sjömat och kan expandera det marina vattenbruket i Sverige så att vi kan få en mer hållbar produktion av sjömat. Detta är en av forskningscentrets SWEMARC:s förhoppning.


- Det är fantastiskt roligt att ha kunnat knyta Professor Kåre Skallerud till SWEMARC genom denna gästprofessur vid Göteborgs Universitet. Samarbete med Prof. Skallerud kommer att berika SWEMARCs forskning om allmänhetens och konsumenternas tankar och kunskap om mat från havet. Det kommer att göra det möjligt att expandera den marknads- och attitydrelaterade forskningen som sker på institutionerna för företagsekonomi och statsvetenskap, inom SWEMARC, säger Kristina Snuttan Sundell, verksamhetsansvarig på SWEMARC.

 

Av: Maria Holmkvist