Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Expertlista IT-forskare 8 mars

8 marsVi hjälper ofta journalister och andra att hitta forskare som kan kommentera, diskutera och analysera och vi får ofta frågan; Finns det någon kvinna? Nedan finns därför en lista med forskare. Förutom djup och bred sakkunskap har de också det gemensamt att de är kvinnor. Det finns naturligtvis fler än dessa kvinnor vid institutionen för tillämpad IT och Göteborgs universitet som är experter inom olika områden.

I vår expertlista hittar du fler forskare, både kvinnor och män, som gärna svarar på frågor från journalister.

Här hittar du övriga evenemang under internationella kvinnodagen vid Göteborgs universitet.

WOLMET BARENDREGT
Wolmet Barendregt forskar om barns användning av digitala verktyg för barn, som pedagogiska spel och robotar, och hur vi kan involvera barn i designprocessen av dessa verktyg. Hon kan också svara på frågor om användbarhet av datorspel för yngre barn och har medverkat i utvecklingen av mattespelet Fingu för iPad.
Wolmet Barendregt, docent
telefon: 072–306 2499
e-post: wolmet.barendregt@ait.gu.se

NATALIYA BERBYUK LINDSTRÖM
Ett av Nataliyas Lindströms forskningsprojekt riktar sig bland annat till det stora antalet arabisktalande nyanlända i Sverige där syftet är att utveckla mobila stöd för språkutveckling och interkulturell kommunikation för nyanlända så att de på ett mer individanpassad och tidseffektivt sätt blir integrerade i det svenska samhället.
Nataliya Beryuk Lindström, universitetslektor
e-post: nataliya.berbyuk.lindstrom@ait.gu.se
tel: 031-786 5556

MARIE ENEMAN
Forskar om samhällets digitalisering och är specifikt intresserad av att förstå hur polisen hanterar möjligheter och utmaningar kopplat till teknologin. Detta sker bland annat genom att studera införandet av kroppsburna kameror inom svensk polis samt genom att studera de utmaningar som digitaliseringen ger upphov till vid sexuell exploatering av barn (specifikt barnpornografi, offeridentifiering, vuxnas sexuella kontakter med barn, så kallad grooming)
Marie Eneman, universitetslektor
telefon: 070–975 8844
e-post: marie.eneman@gu.se

ANITA GRIGIC MAGNUSSON
Anita Grigic Magnusson studerar högstadie- och gymnasieelevers syn kring användandet av mobiltelefonen i skolan. Arbetet tar sin utgångspunkt i den problematik som finns kring mobiltelefoner i skolan. Frågan är om ett förbud är rätt väg att gå?
Anita Grigic Magnusson, doktorand
e-post: anita.magnusson@ait.gu.se

FRIDA IVARSSON
Frida Ivarsson forskar om hur digitaliseringen för med sig nya möjligheter till att göra affärer med fokus på skogsbranschen.
Frida Ivarsson, doktorand
tel: 073-063 3463
e-post: frida.ivarsson@ait.gu.se

BEATA JUNGSELIUS
Beata Jungselius forskar om hur människor använder och kommunicerar med varandra med hjälp av mobil teknologi och sociala medier.
Beata Jungselius, doktorand
telefon: 073–508 0888
e-post: beata.jungselius@ait.gu.se

YLVA HÅRD AF SEGERSTAD
Ylva Hård af Segerstad forskar om användningen av informationsteknologi med fokus på användning av mobil teknologi och sociala medier. Forskningen omfattar studier av mobil kommunikation, och sociala medier och peer support som stöd till sörjande föräldrar.
Ylva Hård af Segerstad, docent
telefon: 031–786 5955
e-post: ylva.hard-af-segerstad@ait.gu.se

DINA KOUTSIKOURI
Dina Koutsikouri forskar bland annat om digital infrastruktur och digital innovation.
Dina Koutsikouri, biträdande forskare
e-post: dina.koutsikouri@ait.gu.se
telefon: 031-786 6161

AGNETA RANERUP
Agneta Ranerup forskar inom E-hälsa och E-government. Hennes senaste forskning har handlat om infrastrukturer och plattformar på offentliga marknader, samt automatiserat ("robotiserat") beslutsfattande inom offentlig sektor.
Agneta Ranerup, professor
e-post: agneta.ranerup@ait.gu.se
telefon: 031-786 6154

LISEN SELANDER
Forskar bland annat om sociala rörelseorganisationer och digitala former av politisk aktivism. Lisen Selander arbetar just nu i ett forskningsprojekt som involverar Amnesty International och Svenska Naturskyddsföreningen och som syftar till att förstå hur moderna sociala rörelser utvecklas.
Lisen Selander, docent
telefon: 073–154 2877
e-post: lisen.selander@ait.gu.se

ALICE SRUGIES
Alice Srugies forskning rör organisatorisk och strategisk kommunikation, och hon är särskilt intresserad av kriskommunikation och ”public diplomacy”.
Alice Srugies, universitetslektor
e-post: alice.srugies@ait.gu.se
tel: 031-786 3084

ALEXANDRA WEILENMANN
Forskar om användningen av mobila teknologier och sociala medier. Studierna innefattar allt från användningen av Instagram på museum till jägares användning av GPS och kommunikationsradio.
Alexandra Weilenmann, professor
telefon: 070–303 2953
e-post: alexandra.weilenmann@ait.gu.se