Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ethan Gifford och Rögnvaldur Saemundsson utsedda till Bromanstipendiater 2017

Publicerad

Bromanska stiftelsen för forskning och företagande har beslutat att utse Ethan Gifford och Rögnvaldur Saemundsson som två mottagare av totalt fyra stipendier 2017.

Ethan Gifford och Rögnvaldur Saemundsson tilldelas 268 000 kronor vardera för sina respektive forskningsprojekt. Båda två är verksamma på institutet för innovation och entreprenörskap vid institutionen för ekonomi och samhälle, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Ethans projekt “Entrepreneurship in the New Economy: Exploring relationships between knowledge intensity, innovation and growth in new firms”, omfattar konceptualisering, operationalisering och analys av egenskaper hos europeiska entreprenöriella företag som uppvisar hög innovationsförmåga och kunskapsintensitet. Dessa egenskaper kopplas till olika resultat genom både regressionsanalys och strukturella ekvationsmodeller (SEM). Projektet är viktigt för att förstå de faktorer som driver tillväxten av nya företag inom ramen för den nya ekonomin, där kunskapsbaserad och kunskapsintensiv aktivitet är viktigare än någonsin för ekonomisk tillväxt och en väl fungerande välfärd.

Syftet med Rögnvaldurs forskningsprojekt ”Co-evaluation of medical and engineering knowledge for innovation and entrepreneurship” är att konceptualisera och empiriskt undersöka samutvecklingen av medicinsk och teknisk kunskap i samband med innovation och entreprenörskap. Hur utvecklas ingenjörskunskap med medicinsk kunskap? Hur och varför är samutvecklingen relaterad till medicinsk innovation och entreprenörskap?


Stipendierna från Bromanska stiftelsen för forskning och företagande är avsedda för såväl internationella som lokala forskare och riktar sig både till yngre forskare som nyligen avlagt sin doktorsexamen och till seniora forskare.