Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ester Herlin-Karnell – ny professor i EU-rätt särskilt EU-straffrätt

Publicerad

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har förstärkt sin rättsvetenskapliga kompetens genom att utse Ester Herlin-Karnell till professor i EU-rätt särskilt EU-straffrätt vid Juridiska institutionen.

Vad betyder professuren för dig?

Det betyder jättemycket för mig! Att vara tillbaka på ett svenskt lärosäte och nu vara den första (i Sverige) med en professur som har inriktning mot specifikt EU-straffrätt, tycker jag är mycket roligt och ärofyllt. Jag hoppas bland annat kunna inspirera studenter till att välja fördjupningskurser inom EU-rätten. Jag vill ge studenterna en inblick i EU-rätten och de konstitutionella frågor som ställs inom just EU-straffrätten, något jag själv är mycket fascinerad av.

Vad är ditt främsta forskningsintresse?

Det var en svår fråga! Jag har många forskningsfrågor som jag är intresserad av, men främst är jag intresserade av den konstitutionella dynamiken inom EU-rätten, där exempelvis både mänskliga rättigheter, konstitutionella principer och säkerhetsfrågor ger upphov till en mängd frågor. Vad betyder,  t.ex., proportionalitet inom detta område?  Hur kan individen garanteras rättvisa på EU-nivå? Jag är för nuvarande även mycket intresserad av EU-dataskyddsregler och hur dessa efterlevs, eller inte, i medlemsstaterna inte minst i Sverige. Vidare är jag i skrivande stund väldigt intresserad av vilka konsekvenser Covid-19 krisen har för EU och medlemsstaterna när det gäller nöd-lagstiftning, reserestriktioner, avsteg från EU-rätten och tillitsfrågor.

Vilka resultat har din forskning visat?

En del av min forskning har visat på brister i EU -systemet tex arresteringsordern som fram till och med relativitet nyligen fokuserad på effektivitetstänkande framför rättighetsskydd av individen. Just effektivitetsprincipen är något min avhandling behandlade inom ramen för den konstitutionella dimensionen av EU-straffrätt. EU-domstolen har använt effektivitetsprincipen på ett mycket kreativt sätt som ibland väckt legitimitetsfrågor, och detta har haft större konsekvenser på straffrättens område än text inom den inre marknaden. Andra resultat som min senare forskning visat är, bl.a., hur vi med politisk teori kan undersöka det EU-konstitutionella regelverket och öka vår förståelse av EU-rätten, tex genom att studera och dra lärdom från rätten till motivering och icke-domineringsteori.

Vad kan du säga om din framtida forskning? Vad planerar du att forska om?

Jag har två nya projekt, ett rättsteoretiskt projekt där jag undersöker begreppet tvång inom juridiken (coercion och force på engelska) och hur detta kan identifieras inom EU-rätten, med exempel från främst EU-straffrättens område.  Sedan har jag ett projekt om EU:s säkerhetssamarbete och nödlagstiftning där jag är intresserad av konstitutionell teori om rätten till domstolsprövning och hur detta manifesteras inom EU-rätten med fokus på just säkerhetsfrågor.

Om Ester Herlin-Karnell

Ester Herlin Karnells forsknings- och undervisningsområden är främst inom ämnena EU-konstitutionell rätt, EU-straffrätt, politisk teori, rättsteori, mänskliga rättigheter och EU-marknadsrätt. Ester har tidigare varit professor in EU- konstitutionell rätt samt innehavare av en forskarstol vid VU University Amsterdam.

Ester Herlin Karnell har en doktorsexamen från Somerville College, Oxford universitet, en LLM från King’s College London, samt en Jur kand från Stockholms universitet.