Bild
En lapp med texten "Vad hade du önskat att Göteborg hade? Skriv här!"
Foto: Carolina Nelander
Länkstig

En kulturfestival med fokus på staden och dess förändring

Publicerad

Varje vår avslutar studenterna från Kultur, kandidatprogram sin treåriga utbildning med att anordna en kulturfestival där kunskaperna och erfarenheterna från hela studietiden på programmet vävs samman. Detta år bjöd studenterna in till en heldagsfestival på Göteborgs Litteraturhus under namnet Metamorfos – En stad i förändring.

Hur ser din drömstad ut? Hur skapar vi förändring och vilka förändringar ligger i Göteborgs framtid? Dessa frågor var några av utgångspunkterna i den kulturfestival som avgångsstudenterna från Kultur, kandidatprogram arbetat fram under sin sista kurs på programmet. Festivalen ägde rum den 30 maj på Göteborgs Litteraturhus med ett program som bestod av panelsamtal, filmvisningar, livemusik, utställningar och workshops som på olika sätt kommenterade och diskuterade staden, primärt Göteborg - ett ämne som knyter an med utbildningen men också de intressen som funnits i klassen.

- Vi bestämde att temat på kulturfestivalen skulle vara ”Metamorfos – En stad i förändring” dels för att Göteborgs stad har gjort stora nedskärningar på kulturbudgeten vilket hotar lokala kulturverksamheter och utövare, dels för att många i klassen är intresserade av frågor kring stadsutveckling och gentrifiering, säger Vendela Holmberg, student på programmet.

Student står på stege och riktar ljus mot konstverk
Foto: Carolina Nelander

- Under vår utbildning har vi fått gå djupare in i de kulturgenrer som vi funnit intressantast och vi har läst mycket om staden, eller ja, världen och människan. En av våra lärare Helena Holgersson, som höll kursen Kultur, demokrati, staden, deltog i ett panelsamtal under dagen. Det var en kurs som jag vet att många verkligen tyckte om och jag tror det visade sig i temat vi valde för festivalen, säger Linda Öberg, student på programmet.

- Vi har dessutom läst kurser i projektledning och konstnärliga breddningsterminer i exempelvis konst, musik och film som vi fick stor användning för då vi skulle boka olika programpunkter, tillägger Vendela.

Tre personer sitter i fåtöljer på scen
Foto: Carolina Nelander

Vidare berättar Linda mer om festivalens programpunkter som alla var kopplade till temat på olika sätt. I en konstutställning visades verk av flera Göteborgsbaserade konstnärer som alla använder sig av staden på olika sätt, exempelvis genom användningen av material eller känslor kring en vardag i staden. Det bjöds också på textuppläsning från bland annat Bobby Kikumu som läste ur sitt debutverk i vilken han fokuserar på längtan och hur det kan vara att vara människa i denna stad.

- Vi hade också en workshop där besökarna tillsammans fick bygga ihop sin drömstad. Det målades upp vägar, parker och parkeringar och det byggdes olika hus och platser i kartong, papper och plast. Det blev så fint! Det bjöds också på panelsamtal om social stadsutveckling, livemusik, bok- och klädbyte, kortfilm om konst, censur och sexuella övergrepp av konstnären Carolina Falkholt och vi hade även en tatuerare och livekonstnär på plats. Det var mycket roligt och intressant som hände, säger Linda.

Miniatyrer som skapats i olika material
Foto: Carolina Nelander

Hur gick det under själva festivalen? Blev det som ni hade tänkt er?

- Festivaldagen var verkligen lyckad, över förväntan! Vi är så tacksamma för att så många konstnärer och utövare ville ställa upp – deras prestationer var fantastiska och viktiga på så många sätt. Det hade definitivt varit lättare att organisera projektet om vi var färre elever i klassen men utmaningarna som kommer med att samarbeta och arrangera med trettio andra har minst sagt varit lärorika, säger Vendela.

- Jag tycker att det gick bra! Några programpunkter fick strykas på dagen på grund av skador och sjukdom men jag tycker att vi fick ihop det ändå, det var en lyckad dag, säger Linda.

Hur känns det att avsluta utbildningen med en festival?

- Det var roligt att få umgås och skapa något med hela klassen en sista gång! Jag tror att vi alla uppskattade att få använda de konstnärliga, praktiska och teoretiska kunskaper som vi samlat på oss genom åren, säger Vendela.

- Kul! Jag hade velat göra det ännu större, kanske ha en tvådagarsfestival. Då hade vi kunnat få med ännu mer kul, tillägger Linda.

Ett band uppträder för publik
Foto: Carolina Nelander

Kultur, kandidatprogram är ett treårigt program som startar varje hösttermin vid institutionen för kulturvetenskaper. Läs mer om programmet här: Kultur, kandidatprogram | Göteborgs universitet (gu.se)

Text: Linnéa Saaranen