Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

En fest i dialog och partnerskap när GPCC firade 10-årsjubileum

Publicerad

Scene på GPCCs jubileumskonferensDen 6-7 februari samlades 350 personer på Wallenbergs konferenscentrum för två fullspäckade dagar med seminarier, workshops, utställningar och galamiddag. Temat var Tillsammans för en bättre hälso- och sjukvård.

Nästan på dagen 10 år efter invigningen var Centrum för personcentrerad vård, GPCC tillbaka på samma plats för att fira, men också för att berätta om vad man åstadkommit under decenniet och det arbete som pågår. Konferensen på Wallenbergs konferenscentrum på Sahlgrenska akademin i Göteborg, var sedan länge var fullbokad. Den samlade delegater som var intresserade av, arbetade med, forskade om eller verkade för en personcentrering i alla typer av verksamheter inom Sveriges hälso- och sjukvårdssektor. Det vill säga hälso- och sjukvårds-, omsorgs- rehabiliteringspersonal, patient- och anhöriga/organisationer, beslutsfattare och akademiska företrädare.

- Vår avsikt var att fira 10 år, blicka tillbaka, blicka ut nationellt och internationellt och bjuda in brett, säger Inger Ekman, seniorprofessor vid Sahlgrenska akademin, som var ordförande för konferenskommittén. Intresset var stort och stämningen var god, jag är jättenöjd! Det blev verkligen en fest i dialog, precis som vi hade hoppats!

Lovord, etik och patientperspektiv inledde

Efter invigningstal och lovord från Socialminister Lena Hallengren och Lisbeth Löpare-Johansson från SKR drog konferensen igång med att Bengt Kristensson Uggla talade om de filosofiska utgångspunkterna för personcentrerad vård, för att understryka att GPCCs verksamhet alltid har sin utgångspunkt i etiken. Detta följdes av en summering av GPCCs verksamhet under de 10 gångna åren av Nicky Britten. Mikaela Javinger, patientrepresentant och ledamot i GPCCs personråd, var ciceron genom konferensen och säkrade att patientperspektivet fanns med genomgående.

Visade på GPCCs bredd och tvärvetenskaplighet

Grundtanken med konferensprogrammet var att visa upp mängden av aspekter och bredden av GPCCs verksamhet; forskningen, nyttiggörandet, utbildningen och kommunikationen. Och inte minst tvärvetenskapligheten, med inslag av filosofi, personcentrering i praktiken, effektmätning, tvärprofessionella team, digitala verktyg och det arbete med en svensk och europeisk standard för personcentrerad vård som beräknas vara klar senare i år.

Knytkalas med många bidrag

Alla som på något sätt arbetade med personcentrerad vård hade bjudits in att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet genom att skicka in posters och ta med material. Detta bidrog till ett knytkalas där nästan 70 aktörer visade upp vad de gör för att på olika sätt föra utvecklingen mot en personcentrerad hälso- och sjukvård framåt i konferensens utställning. Det kunde vara allt från att man har tagit fram verktyg för att underlätta en omställning till ett mer personcentrerat arbetssätt på en avdelning eller enhet, till att man på regional eller myndighetsnivå verkar för en omställning. Eller att man i en professions- eller patientsammanslutning på något sätt verkar för en omställning till personcentrering, t.ex. genom att man har tagit fram ett informationsmaterial, kurser eller dylikt.

Enorma förhoppningar på publiken

Konferensen avslutades med ett inspirerande tal om framtidens hälso- och sjukvård av Lisa Lindström, koncern-VD och medgrundare till design- och innovationsbyrån Doberman. Hon satte in hälso- och sjukvårdens utveckling i ett större samhälleligt kontext och tog som ett exempel att vården jämförs av gemene man exempelvis med hur enkelt det är att swisha. Hon påpekade också att teknisk utveckling som artificiell intelligens och robotteknik kommer, och att det är upp till var och en att vara med och ställa rätt frågor till och berätta vad man behöver för innovatörerna så att de kan tar fram rätt produkter som blir till verklig hjälp och mindre, inte mer, jobb. Ansvaret att agera för att möjliggöra en omställning till personcentrerad hälso- och sjukvård lade hon på konferensens deltagare: Jag har ENORMA FÖRHOPPNINGAR på er här på konferensen gällande omställningen till framtida personcentrerad vård, avslutade hon.

Kollage med bilder från konferensen

FAKTA OM KONFERENSEN:
Tillsammans för en bättre hälso- och sjukvård.
Konferenswebbplats: www.gpcc.gu.se/jubileumskonferens
Datum: 6-7 februari 2020
Plats: Konferenscentrum Wallenberg, Sahlgrenska Akademin, Göteborg.

Se bildgalleri som illustrerar centrumets arbete sedan invigningen 2010.

FOTOGRAFER: Francis Löfvenholm och Jeanette Tenggren Durkan