Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Emma Sköldberg tilldelas Erik Wellanders pris

Publicerad

För sitt arbete inom lexikografi belönas Emma Sköldberg med Erik Wellanders pris 2020.

Emma Sköldberg
- Det finns många riktigt stora namn i listan med tidigare pristagare och det känns väldigt gott att nu vara i deras sällskap, säger hon.

Priset delas ut av Stiftelsen Erik Wellanders fond, som har till uppgift att främja svensk språkvetenskaplig forskning på språkvårdens område. Emma Sköldberg får priset för sitt ”viktiga, mångsidiga och nydanande arbete inom lexikografi”.

Emma Sköldberg är verksam vid institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. I sin forskning har hon undersökt innehållet i och utformningen av professionellt utgivna ordböcker, samt nätordböcker som helt eller delvis tas fram av ordboksanvändarna själva.

- Jag blev väldigt överraskad, det känns stort! Är väldigt glad och stolt över att det arbete som vi gör inom ordboksprojekten vid Göteborgs universitet uppmärksammas. Detsamma gäller såklart de studier av användargenererade ordböcker som jag genomfört tillsammans med en medarbetare vid Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg, säger Emma Sköldberg.

Huvudredaktör för Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien

Hon har gjort viktiga insatser i utgivningen av centrala lexikografiska verk, skriver Institutet för språk och folkminnen. Sedan 2015 är Emma Sköldberg huvudredaktör för definitionsordboken Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien. Hon medverkar även i redaktionen för Svenska Akademiens ordlista, samt har varit engagerad i arbetet med ordboksportalen svenska.se.

Priset delas ut årligen på Språkrådets konferens Språkrådsdagen. Emma Sköldberg kommer att motta Erik Wellanders pris på Språkrådsdagen 2021.

Fakta

Institutet för språk och folkminnen (Isof) är en statlig myndighet som har till uppgift att på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och immateriella kulturarv i Sverige. Isof arbetar också med språkvård och språkpolitik samt ger råd i språkfrågor. www.isof.se
Språkrådet är språkvårdsavdelningen inom Isof och har till uppgift att främja språkens utveckling i Sverige. Språkrådet arbetar med svenska, de nationella minoritetsspråken och med svenskt teckenspråk.
Erik Wellanders fond och pris är uppkallade efter den svenska språkvårdaren Erik Wellander som var professor i tyska och verksam vid 1900-talets mitt.

Tidigare pristagare vid Göteborgs universitet

2016 tilldelades Andreas Nord Erik Wellanders pris för sin nydanande forskning om svenskt myndighetsspråk och myndighetskommunikation.
2014 mottogs det av Lars Borin och Markus Forsberg, Språkbanken, för deras arbete med det digitala språkverktyget Korp.