Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Diplomeringsceremoni för Sten A Olssons stiftelses resestipendiater 2017

Publicerad

Sammanlagt var det 39 studenter från Göteborgs universitet och Chalmers som fick Stenastiftelsens resestipendium under 2017. Den 18 januari hölls en diplomeringsceremoni för studenterna på Stora Teatern i Göteborg. Madeleine Olsson Eriksson, ordförande i Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur, välkomnade alla och delade personligen ut diplom till studenterna.

Gruppbild stenastipendiaterna
På bilden är stiftelsens ordförande Madeleine Olsson Eriksson och Carl-Eric Hagentoft, verkställande ledamot i stiftelsen tillsammans med 23 av de 39 studenter, som tilldelades resestipendier under år 2017. Foto: Magnus Gotander

Från Handelshögskolans mastersprogram Innovation and Industrial Management och Knowledge-based Entrepreneurship fick sammanlagt 11 studenter stipendium från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur under 2017. Under diplomeringsceremonin fick Ebba Bergbom Wallin och Maria Lundin som innehar en Master of Science in Knowledge-based Entrepreneurship från juni 2017 möjligheten att presentera sitt forskningsområde.

Maria Lundin och Ebba Bergbom Wallin.
Maria Lundin och Ebba Bergbom Wallin.
Foto: Magnus Gotander

Maria och Ebba åkte till Zhejiang University i Hangzhou, Kina, där intervjuer hölls med insatta företagsrepresentanter inom fordonsindustrin under fyra veckor. Studien syftade till att undersöka hur samarbeten används som en mekanism för utveckling av tjänster inom fordonsindustrin. Detta undersöktes genom en kvalitativ metod, och med ett komparativt perspektiv mellan Kina och Sverige. Resultatet visar att det saknas en tydlig struktur vad beträffar tjänsteutveckling, såsom formella processer och beslutsvägar. Samarbeten kring tjänsteutveckling ökar dessutom över nations- och företagsgränser, och uppfattas som nödvändiga för framtida framgång. Det komparativa perspektivet mellan Kina och Sverige avslöjar företagsspecifika snarare än landspecifika skillnader i tjänsteutveckling inom fordonsindustrin.

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur avsätter under en tioårsperiod med början 2012 två miljoner kronor per år till resestipendier. Stiftelsens satsning är tänkt att pågå i 10 år i samma omfattning, d v s med 25 000 kronor per person till ca 40 stipendiater/år och hittills har ett drygt 200 stipendier delats ut. Stipendierna ska möjliggöra för studenterna att gästa utländska universitet i samband med deras examensarbeten på mastersnivå och skapa egna internationella nätverk. Mottagarna av stipendierna ska i huvudsak verka inom de av stiftelsen prioriterade forskningsområdena, d v s Kultur och Hälsa, samt Innovation och Entreprenörskap. Resorna varierar såväl vad gäller mål som längd. 2017 års studenter har besökt universitet och lärosäten över hela världen, bl. a Kina, Karibien, USA, Australien och Kanada. Stipendiet är tänkt att täcka resor och boende via mottagande universitet och omfattar vanligtvis tre månader.

Här hittar du mer information om Stenastiftelsen