Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Dimitrios Kokkinakis får pris för automatisk språkanalys av texter

Publicerad

Dimitrios Kokkinakis, docent i språkvetenskaplig databehandling vid Göteborgs universitet, belönas med Albert Wallins vetenskapspris 2020. Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället (KVVS) i Göteborg står bakom priset som delas ut en gång per år. – Jag blev lite tagen när jag fick reda på det, det här hade jag inte räknat med, säger Dimitrios Kokkinakis.

Bild
Bild på Dimitrios Kokkinakis
Dimitrios Kokkinakis, docent i språkvetenskaplig databehandling.
Foto: Jessica Oscarsson

Albert Wallins vetenskapspris omfattar 50 000 kronor och delas årligen ut till en forskare som utmärkt sig inom sitt område. Vartannat år går priset till forskning inom naturvetenskap eller medicin, och vartannat år till forskning inom samhällsvetenskap eller humaniora.

– Jag blev lite tagen när jag fick reda på det, det här hade jag inte räknat med. Det är verkligen en stor ära att få ta emot överläkarens Albert Wallins pris, det känns alldeles underbart och hedrande, det är ett mycket prestigefyllt pris, säger Dimitrios

Ett framgångsrikt, mångårigt arbete med automatisk språkanalys

Dimitrios får priset efter ett framgångsrikt, mångårigt arbete med automatisk språkanalys av texter – ett arbete som alltmer inriktat sig på medicinskt språk och därmed rör sig inom både det humanistiska och det medicinska fältet. Priset tycker han kommer lägligt:

– Priset kommer öka min motivation att fortsätta forska både teoretiskt och praktiskt kring språkets betydelse för tidig kognitiv nedsättning – ett område som kan ha stor betydelse och relevans utanför universitetet. Nyttiggörandet av forskning, den så kallade tredje uppgiften, och hur forskning kan komma till nytta för samhället är en oerhört viktig del av forskarnas uppdrag.

De pris som KVVS delar ut går till synnerligen högt förtjänta vetenskapsidkare, lärare och musiker och delas ut vid den årliga högtids­sammankomsten på Börsen, i Göteborg. I år var dock ceremonin helt digital men om möjlig planeras en fysisk prisutdelning till sommaren. Juryns motivering löd:

”Albert Wallins Vetenskapspris 2020 tilldelas docent Dimitrios Kokkinakis, Göteborg. Dimitrios Kokkinakis har, efter ett framgångsrikt, mångårigt arbete med automatisk språkanalys av olika slags texter, alltmer inriktat sin forskning på medicinskt språk. Han har utvecklat språkteknologiska metoder och verktyg för att kunna identifiera tidiga och subtila tecken på kognitiv nedsättning. Signifikanta språkliga samt extra- och paralingvistiska signaler kan användas som komplement till tidig diagnostik. De kan också användas prognostiskt eller som screeningsverktyg, bl.a. för att kunna skilja lindriga kognitiva symtom från tecken på tidig Alzheimer. Han har vågat sig utanför sin egen disciplin och fakultet, där forskningsfrågorna fordrat nya tvärvetenskapliga samarbeten.”

Söker nya forskningsmedel inom samma område

Dimitrios samarbete med forskare från AgeCap, Centrum för åldrande och hälsa, har öppnat nya möjligheter till spännande forskning. Just nu söker han nya forskningsmedel för att kunna fortsätta arbeta inom samma område, fast den här gången med en mycket större mängd data än tidigare.

– Redan under hösten 2019 började vi att spela in nya språkliga experiment men arbetet har pausats på grund av pandemin. Det finns däremot förhoppningar om att kunna börja igen senare under våren. Redan nu har vi samlat in data från över 500 personer och det skulle räcka för mycket spännande forskning.

På KVVS:s webbplats hittar du tidigare års pristagare.

Text: Sven Lindström

FAKTA

Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället
Grundades under 1700-talet för att främja vetenskap och vitterhet genom, exempelvis utdelning av stipendier till personer för vetenskaplig forskning och annat stöd till olika verksamhetsområden som sker via medel från Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets-Samhällets egna fonder och stiftelser samt från Adlerbertska forskningsstiftelsen.

Albert Wallin
Albert Wallin var överläkare på Ekmanska sjukhuset i Göteborg. Han donerade vid några tillfällen pengar till KVVS i början av 1950-talet. En del av dessa medel avsattes till en fond som används för ett årligt pris som delades ut för första gången redan 1957.