Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Digitalisering och HRM

Publicerad

Centrum för global HRM arrangerade 25:e februari ett seminarium om digitalisering och HRM med över 120 deltagare. Under eftermiddagen möttes representanter från näringsliv, offentlig sektor och akademi i Malmstenssalen på Handelshögskolan för att diskutera hur den nya tekniken påverkar arbetslivet och HR.

Moderator Christian Sandström från Chalmers, inledde tillsammans med Johan Magnusson från IT-universitetet med en historisk exposé och några generella betraktelser om digitaliseringen som förändrande kraft. En rasande snabb teknikutveckling har lett till en lika snabb strukturell omvandling. Bertil Rolandsson och Jan Ljungberg från Göteborgs universitet beskrev mer ingående hur tekniken påverkar arbetslivet. Det blev tydligt under frågestunden hur tekniken ställer krav på nya kompetenser, samt att digitaliseringen sker fortare än människor klarar av att förändra sina vanor.

Eftermiddagens sista pass fokuserade på gamification och framtiden, Mats Björkin och Peter Zachariasson från GU gav en introduktion, varpå Jonna Weinelid-Fors från AstraZeneca berättade om ett pågående projekt att använda Gamification för talangutveckling. Orvar Hurtig från Ericsson avslutade eftermiddagen genom att blicka framåt och argumenterade att digitaliseringen av industrin kommer leda till att helt nya kompetenser krävs, men också att traditionella industrier stöps om.