Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Två unga män som sitter på ett staket och blickar ut mot en stadsdel.
Foto: Delaney Turner, Unsplash
Länkstig

Det sociala nätverket viktigt för unga mäns hantering av problem i nära relationer

Publicerad

Synliga och osynliga normer om maskulinitet gör att unga män ofta är ovilliga att söka psykologisk hjälp när de har problem i sina nära relationer. En ny avhandling från Göteborgs universitet visar att stödet från andra unga män i det sociala nätverket har stor betydelse för att överkomma sådana hinder.

Bild
Ett porträttfoto av Bo Helsing
Bo Helsing<br /> Foto: Göran Olofsson
Foto: Göran Olofsson

När ungdomar och unga vuxna börjar utforska nära relationer och sexuell intimitet är det oftast spännande och romantiskt samtidigt som det ger möjligheter att utveckla förmågan till intimitet och känslomässigt förtroende. Men de kan naturligtvis också möta på svårigheter som utsatthet, relationsvåld och känslomässiga problem.

I en avhandling med syfte att öka förståelsen av unga mäns problem i nära relationer undersökte Bo Helsing bland annat unga mäns möjligheter och strategier att söka psykologisk hjälp i sådana situationer. Bakgrunden är ett tidigare projekt om våld och kränkningar i parrelationer som visade på föreställningar om att unga män inte har behov av hjälp när de är utsatta.

- Synliga och osynliga normer om att ensam är stark och att män inte har känslomässiga problem kan utgöra ett hinder för unga män att söka psykologisk hjälp när de har problem, säger Bo Helsing.

En intervjustudie med unga män i åldrarna 19-30 år där fokus låg på det sociala nätverket, visade att partner, familj och vänner hade stor betydelse för beslutet om att söka hjälp. Särskilt intressant var att andra unga män i den närmaste kretsen stöttade varandra genom att prata om känslomässiga svårigheter och relationsproblem. Vännerna uppmärksammade också varandra på behovet av hjälp om det behövdes. De underlättade därmed för varandra att övervinna obstruktiva maskulinitetsnormer och istället känna att de hade rätt att söka hjälp.

- Det var intressant att se att andra unga män i det sociala nätverket hade en sådan påtaglig betydelse. Det är också positivt att se att när unga män tar ansvar och stödjer varandra skapas nya, mer hälsosamma maskulina normer, säger Bo Helsing.

Att uppmuntra unga män att stödja varandra när det gäller att lösa personliga problem och att söka hjälp när det är nödvändigt kan vara en väg att gå både inom professioner som arbetar med att stötta unga och i privata sociala nätverk. Det kan vara ett fruktbart sätt att ifrågasätta traditionella uppfattningar om mäns styrka och oberoende och minska det stigma det innebär för en ung man som söker hjälp.  

Mer information

Om Bo Helsing

Bo Helsing är adjunkt på avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik på Högskolan Väst och har nyligen disputerat i psykologi på Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet.

Avhandlingen:

Violence in Close Relationships, Sexual Risk- taking, and Help-seeking among Young Men (2020), Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.

Länk till avhandlingen: http://hdl.handle.net/2077/66679

I intervjustudien deltog 30 män i åldrarna 19–30 år. Intervjuerna genomfördes på Mottagningen för Unga Män (MUM), en sex- och relationsmottagning för unga män i Göteborg.

Kontakt:

Bo Helsing, doktor i psykologi, telefon: 070−264 8652, e-post: bo.helsing@hv.se