Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Verk av Emelie Höcks som belyser vikten av att se oss människor som en del av allt annat levande
Emeli Höcks projekt belyser vikten av att se oss människor som en del av allt annat levande på planeten, för att hjälpa oss i omställningen mot en hållbar framtid.
Länkstig

Designstudenter utforskar slow design i examensutställning

Den 19 april–2 maj visar fyra avgångsstudenter från MFA Design vid HDK-Valand sina projekt på Templet i Göteborg. Utställningen Mono No Aware är en temporär utställning som på ett poetiskt sätt utforskar slow design, sensorisk arkitektur och cirkulära designprocesser.

Mono No Aware är ett japanskt uttryck och kan översättas till “empati gentemot tingen” eller “känslighet för det kortlivade”. Det rumsliga konceptet tar inspiration från Japanska zen-trädgårdar, en plats som associeras med ett känslomässigt lugn och vila för sinnet, behov som blir allt viktigare faktorer i våra konsumtionsdrivna och stressfyllda liv.

Ljud, doft och taktilitet används som viktiga element i den rumsliga gestaltningen som utforskar designerns roll i skapandet av affektiva atmosfärer och undersöker både immateriella och fysiska aspekter av vår emotionella upplevelse av rum. 

Genom materialforskning, skulpturer och möbler, skapade av bland annat matavfall och material från människokroppen, visar utställningen på hur vi människor är en del av naturen och lever i en komplex symbios med världen omkring oss. 

Medverkande designers

Petra Högström 
Rumslig Gestaltning/Curator

Den rumsliga gestaltningen är en del av Petras examensprojekt som utforskar filosofiska och arkitektoniska affektiva aspekter av atmosfärsbegreppet. Genom utställningen vill hon lyfta frågor som: Vad är designerns roll i skapandet av atmosfär? Är det rimligt att endast beröra fysiska material när intentionen är att skapa rum med en särskild känsla eller emotionell upplevelse? Genom att utforska relationen mellan subjektiv och objektiv information och konfrontera designval med individuella upplevelser, vill hon öppna upp för nya perspektiv och diskussioner kring hur inredningsarkitektur kan utformas och fungera i framtiden med en djupare koppling till våra känslor och sensoriska kroppar. 

Emeli Höcks 
Materialforskning/Skulpturer 

Om din kropp är begränsningen för den mängd material du kan förbruka under din livstid, vad skulle du välja då? Vad är viktigt i våra liv egentligen, om vi ser bortom de normer vi lever under? Emeli Höcks projekt syftar till att belysa vikten av att se oss människor som en del av allt annat levande på planeten, för att hjälpa oss i omställningen mot en hållbar framtid. I projektet undersöks möjligheterna för att använda mänskligt hår, avföring och urin som råmaterial och under utställningen visar Emeli ett antal objekt skapade utifrån sin vision om hållbar design och hur vi människor måste sluta skörda naturens resurser.

Carolina Härdh 
Materialforskning/Cirkulära processer 

Carolina anser att Framtidens inredningsarkitektur måste hushålla med jordens resurser och finna innovativa lösningar inom de resursbegränsningar vi bör förhålla oss till i en hållbar värld. Till följd av dagens matkultur skapas stora mängder matavfall, 2018 slängdes 1,2 miljoner ton mat i Sverige, matavfall som skulle kunna nyttjas som en värdefull råvara om vi behandlar det på rätt sätt. I samarbete med restaurang Vrå i Göteborg har Carolina utforskat deras matavfall och tagit fram ett nytt hållbart material som kan gå tillbaka in i restaurangens interiör. Utställningen visar delar av Carolinas projekt och cirkulära arbetsprocess.

John Wattström  
Ljuddesign 

Vilken möjlighet har ljud att påverka vår uppfattning om rum och hur kan det få oss att glömma vårt stressfyllda liv för en kort stund? Genom ljud försöker jag skapa en atmosfär som ändrar eller förstärker ens rumsliga upplevelse.

Med hjälp av olika ljud och ljudmixningstekniker försöker jag skapa en rumslighet och en närhet som kopplar an till rummet och materialen som skapade objekten i utställningen. Hur man kan översätta en känsla av en plats eller förstärka det som redan finns där blir centralt i kopplingen mellan ljudet och rummet.