Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Debattartikel i SvD från FRAM-forskare: "Ta cocktail-effekten på allvar"

Efter att en forskare förnekat cocktaileffektens existens i SvD gav FRAM-forskare honom svar på tal: "Vi kan inte hantera riskerna med kemikalier genom att bara titta på en begränsad del av det vi dagligen exponeras för. En studie om bara frukt och grönsaker är otillräcklig."

Den 7:e februari publicerade Svenska Dagbladet en debattartikel med titeln "Obefintlig risk att ta skada av cocktail-effekten". Där argumenterar forskaren Martin Larsson, toxikolog vid kemiföretaget Bayer A/S, för att hälsorisken är liten när man lägger ihop påverkan från flera olika ämnen.

Men den 14:e februari svarar ett antal framstående forskare på hans artikel, i en replik i Svenska Dagbladet. Bland annat FRAM's Centre Director Thomas Backhaus skriver att Larsson drar alltför långtgående slutsatser av den studie som han hänvisar till. De radar upp ett antal, som de tycker, felaktiga påståenden från Larsson. Och tillägger till slut:

"Låt oss // påminna om att flera av de mest inflytelserika organisationerna och myndigheterna på kemikalieområdet – såsom OECD, Världshälsoorganisationen (WHO), Europeiska Livsmedelsmyndigheten (EFSA), och Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) – för närvarande arbetar intensivt med att ta fram nya metoder för hur man bättre ska kunna ta hänsyn till cocktaileffekten i riskbedömningen av kemikalier. Målet med detta arbete är att stärka skyddet för människors hälsa. Detta gör man därför att man till skillnad från Larsson tar cocktaileffekten på allvar."