Bild
Kossor på grönbete
Foto: Pixabay
Länkstig

Debatt: Alger som foder sänker metanutsläppen från kor

Publicerad

Det finns hopp om att metanutsläppen från kor kan minska avsevärt. Nya studier genomförda av livsmedelsindustrin visar att nötkreatur som matas med rödalger minskar utsläppen av metan från djuren. Det uppmärksammar forskare i ett debattinlägg i Aftonbladet idag - och uppmanar samtidigt politiker att ge bönder incitament att köpa in metanreducerat foder.

En av debattartikelns författare är Deliang Chen, världsledande klimatforskare och professor i fysikalisk meteorologi vid Göteborgs universitet. Tillsammans med bland andra Stefan Wirsenius, docent vid Chalmers tekniska högskola och Mohammad Ramin, docent vid SLU, uppmanar han i debattartikeln politiker att ge bönder incitament att köpa in metanreducerat foder så att Sverige kraftigt kan sänka metanutsläppen från kor.

Metanreducerade köttprodukter är en viktig fråga för att Sverige ska kunna nå sina utsläppsmål. Men att mata nötkreatur med alger innebär ökade kostnader och priset är en nyckelfråga för många konsumenter, skriver debattörerna. I debattartikeln föreslås därför aktiva styrmedel för att skapa ekonomiska förutsättningar för aktörerna i kedjan.

Debattörerna uppmanar också svenska livsmedelshandeln att börja arbeta aktivt för att få in köttprodukter med minskade metanutsläpp i sortimentet redan i dag. Ett råd till konsumenter som debattörerna förmedlar är att fråga efter metanreducerade köttprodukter i matbutiken.

Läs hela debattartikeln i Aftonbladet (22-06-21)

Debattartikeln är skriven av:

Charlotta Szczepanowski, kvalitets- och hållbarhetschef Coop Sverige AB
Thomas Östlund, vd Protos AB
Fredrik Åkerman, vd Volta Greentech AB
Stefan Wirsenius, docent, Chalmers tekniska högskola
Emma Wiesner, Europaparlamentariker (C)
Deliang Chen, August Röhss professur, Göteborgs universitet
Mohammad Ramin, docent vid SLU