Bild
Foto: Getty Images
Länkstig

Corona i avloppsvattnet kvar på låg nivå

Publicerad

Halten av coronavirus i avloppsvattnet i Göteborg ligger kvar på en låg nivå. Det visar de senaste mätningarna och analyserna från Göteborgs universitet.

Det är tredje veckomätningen i rad som nu påvisar relativt låg halt av sars-cov-2 i avloppsvattnet i Göteborg. Nivån ligger marginellt över den som noterades innan pandemivåg fyra tog fart i december.

Bild
Heléne Norder, Institutionen för biomedecin på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.
Foto: Elin Lindström

Situationen ser därmed ut att ha lugnat ner sig efter en vinter och vår med ständigt nya toppnoteringar, konstaterar Heléne Norder, forskningsledare och mikrobiolog. Den nu aktuella veckomätningen bygger på prover tagna vecka 19, den 9-15 maj.

Undersökningarna av sars-cov-2 i avloppsvattnet i Göteborg pågår sedan februari 2020. De görs av en forskargrupp på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet i samarbete med kommunägda Gryaab som hanterar avloppsvatten i Göteborg med kranskommuner.

Bolaget bistår varje vecka forskarna med ett prov med samlade dagsprover av avloppsvatten. Gruppen som sedan mäter och analyserar proverna rapporterar direkt till smittskydd och vårdgivare i Västra Götaland.

Coronavirus i avloppsvattnet påvisar virus- och sjukdomsförekomst i samhället. Kopplingen mellan virus i avloppsvattnet och andelen svårt sjuka har dock minskat successivt i takt med att vaccinationsskyddet stärkts.

Utöver sars-cov-2 undersöks halten av norovirus GG2 som ger vinterkräksjuka, enterovirus och adenovirus, men alla tre har sjunkit rejält i senaste mätningarna.