Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Claes Martinson ny professor i civilrätt

Publicerad

Juridiska institutionens mångårige medarbetare Claes Martinson har den 7 november 2019 fått titeln professor i civilrätt, utöver titeln Excellent lärare som han innehar sedan tidigare.

Genom utnämningen förstärker Juridiska institutionen vid Handelshögskolan sin forskning inom Martinsons specialområde förmögenhetsrätten. Claes Martinsons forskning har hittills handlat om centrala civilrättsliga frågor som egendom, fordringar, finansiering och obestånd. Genom forskningssamarbeten med finansekonomer och förmögenhetsrättsforskare i utlandet har hans forskning och undervisning nått den internationella arenan. Hans senaste bok Femton förmögenhetsrättsliga forskningsresultat är nyligen recenserad (läs recensionen här), och under 2019 har han publicerat fem ytterligare artiklar i sitt långvariga forskningsprojekt kring den nordiska rättskulturen och dess rättsteoretiska särdrag.

Vad betyder professorstiteln för dig?

– Ja, det är en bra fråga, för den har flera möjliga svar, men jag får nog svara: Att vissa saker i mitt arbete kommer att vara enklare att göra.

Tänker du då kanske på din framtida forskning? Vad planerar du att forska om?

– Jag vill fortsätta mitt projekt om den nordiska rättskulturen och försöka visa hur vi kan utnyttja den potential som vårt sätt att tänka har, om vi bara utvecklar det vidare. Min tes är att det kan öppna låsningar som orsakas av sådant som objektsföreställningar och "rättigheter". Det där skall jag till Oslo och tala om inom kort vid deras nya Senter for kommersiell rett. Jag vill också fortsätta att utveckla vad förmögenhetsrättslig forskning kan vara om vi börjar utveckla fler metoder och mer realistiska målsättningar med vår forskning än tanken på att fastställa "gällande rätt". I det närmaste håller några kollegor från tre länder och jag på att avsluta en andra tvärvetenskaplig artikel kring den så kallade traditionsprincipen. Där blir det sedan fler artiklar som vi håller på med i projektet. Det är så intressant att ha ett välfungerande samarbete där jurister och ekonomer forskar tillsammans. Jag deltar också i det tvärvetenskapliga forskningsprojektet kring ankarliggare, dvs fartyg som ligger för ankar. Det följer av mitt intresse för sjörätt och miljöfrågor, och jag är övertygad om att vi förmögenhetsrättsforskare kan, och måste, göra insatser där. – Ja, det är kanske bäst att inte svara mer än så.

Det låter som att du kommer att ha fullt upp?

– Ja, så är det nog. Jag är ju också, sedan 15 år, en del av Salzburg Academy där jag har en speciell relation med kollegor från mer än 40 länder. Härnäst skall jag därför tillbaka till Sveriges näst äldsta universitet, i Tartu, och en gång till utveckla vad tankar om forskningsresultat kan ha för betydelse för rättsvetenskapen. Därtill hoppas jag på en ytterligare syssla som kan komma att ta en del tid i anspråk, inte för min egen skull, utan för den goda sakens. Men, vi får se vad som händer här framåt våren.

 

Claes Martinsons forskning handlar främst om krediträtt och insolvensrätt med ämnen som factoring, värdepapperisering, egendom, immaterialrätt och konsumentkreditlagen. Hans andra huvudsakliga forskningsområde handlar om den skandinaviska rättskulturen och europeiseringen. Han har publicerats internationellt, och han har varit inbjuden talare vid forskningsseminarier och konferenser utomlands, bland annat  Australien och Indien.

Senaste publikationer