Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Claes Martinson - den första excellenta läraren utsedd vid Handelshögskolan

Publicerad

Claes Martinson, docent i civilrätt och lärare på juristprogrammet blev Handelshögskolans första excellenta lärare. Titeln excellent lärare är ett sätt at uppmärksamma lärares pedagogiska skicklighet i enlighet med universitetets Vision 2020.

Claes, du har blivit utnämnd till excellent lärare, och därmed blir du också Handelshögskolans första excellenta lärare. Vad betyder det för dig? Vad tror du har varit avgörande för att du skulle bli utnämnd till excellent lärare?

Nja, jag är knappast Handelshögskolans första excellenta lärare. Däremot blev jag tydligen först att få den nya formella titel som inrättats. För att få den titeln behövde jag uppfylla ett antal kriterier som jag uppfattar som ganska högt ställda, inte minst vad gäller bredden.


Hur skulle du beskriva ditt sätt att lära ut?
Jag skulle nog inte säga att jag har ett sätt som jag jobbar på som lärare, utan flera. En central aspekt i hur jag arbetar är dock att studenten skall kunna utveckla sig själv med hjälp av mina insatser. Jag kan gärna leda studiearbetet och fungera som en guide eller tränare, men det är studenten själv som måste lära sig. Eftersom utförande och färdighetsträning är viktiga för att ge kontext åt kunskaperna använder jag helst flera examinationsmoment. Jag strukturerar också gärna kurser i de tre stegen, bas, bredd och djup där basen ger studenter förutsättningar för att bli självständiga i det fortsätta studiearbetet. Och så anser jag att studenters egna reflektioner kring sina insatser är ett fascinerande bra verktyg. Det ger en relativt sett överlägset god kalibrering mellan kursens lärandemål och kursens primära mål - att studenten skall klara kursen.

Kan du ge några tips till lärare med färre år i jobbet?
Väldigt mycket handlar om förberedelser i alla olika faser. Kursplanering är viktigt och goda verktyg i den delen är att fundera i bilder över helheten. Det kan exempelvis handla om vilken roll du vill ha som lärare och om vilken sorts upplevelse kursen skall ge. Det är skillnad att vara reseledare och resenär på en bussresa till Skövde jämfört med att vara bergsguide och vandrare på en fjällvandring till Kebnekaise. – När det gäller enskilda lektioner är ett tips att förbereda dig så väl inför en lektion att du kan möta gruppen med frågan - Vad vet ni om [temat för dagen]? Den som kan fånga upp svaren och fortsätta en lektion utifrån dem har lagt grunden för att ge studenterna goda förutsättningar att lära sig.

Kan du ge några tips till studenterna för att hitta sitt sätt att lära sig?
Reflektera över dina preferenser, styrkor och svagheter i lärandearbetet. Dra slutsatser av den reflektionen och agera utifrån detta. Ofta handlar det om att ställa upp delmål och att göra vad som krävs för att nå dem. Det kan hjälpa att betrakta studiearbetet som en plikt för den som antagits att prioritera studierna och som en plikt att göra de insatser som krävs för att du skall ge tillbaka till samhället.

Claes Martinson disputerade år 2002 vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan med avhandlingen Kreditsäkerhet i fakturafordringar - en förmögenhetsrättslig studie. Claes är aktuell med läroboken En struktur över kredit- och exekutionsrätten och en serie inspelade övningsfilmer (under produktion) –
Claes forskar i krediträtt och publicerade nu senast artikeln Prioritet för köpare – en fråga om tradition eller princip? Läs artikeln.

Mer om Claes Martinson