Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Chris Biemann: Datorer som kan utveckla sitt eget språk

Publicerad

Chris Biemann vid Technische Universität Darmstadt, har utsetts till en av årets Wallenberg Academy Fellows och han kommer under den närmaste femårsperioden att vara verksam vid Göteborgs universitet. Som Wallenberg Academy Fellow ska Chris Biemann ta fram datorer som kan utveckla sitt eget språk ungefär på samma sätt som vi människor. Genom analys av stora mängder text ska datorn till exempel kunna dra slutsatsen att "pall" och "stol" står för liknande saker.

Bild
Dr Chris Biemann, Wallenberg Academy Fellow.
Foto: Markus Marcetic

En modern dator fyller många olika funktioner som har förutbestämts av programmerare. Dr Chris Biemann vid Technische Universität Darmstadt är en av de forskare som vill ta datorerna till en ny nivå och utveckla deras förmåga att själva lära sig ett språk genom att se samband och mönster i stora textmaterial. Ju större mängd text datorn scannar igenom, desto bättre ska den bli på att förstå innebörden av olika ord och hur de relaterar till varandra.

Om datorer får ett välfungerande språk kommer vi att kunna interagera med dem på ett helt nytt sätt. Kanske blir filmens talande robotar verklighet?

Som Wallenberg Academy Fellow kommer Chris Biemann att ha sin verksamhet på institutionen för data- och informationsteknik, Göteborg.


OM WALLENBERG ACADEMY FELLOWS
Wallenberg Academy Fellows är ett program som stödjer några av landets mest lovande, unga forskare inom medicin, naturvetenskap, teknik, humaniora och samhällsvetenskap.

Det femåriga anslaget ger unga forskare en möjlighet att etablera sig i forskningskonkurrensen. Programmet innebär att de kan koncentrera sig på sin forskning och ta sig an svåra och långsiktiga forskningsfrågor samtidigt som de får en möjlighet att stärka sitt vetenskapliga ledarskap.


 

Foto: Markus Marcetic © Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse/Kungl. Vetenskapsakademien