Länkstig

CGM i media: Desinformation om FN:s migrationsramverk och flyktingmottagning i Sverige

Publicerad

Falska nyheter om både FN:s migrationsramverk och om att EU-kommissionen vill tvinga Sverige att ta emot 440 miljoner flyktingar har spridits på sociala medier på sistone.
Andrea Spehar, föreståndare för Centrum för Global Migration kommenterar de felaktiga uppgifterna i Metros 'Viralgranskaren'.

Sverige måste öppna sina gränser? 

FN:s migrationsramverk, eller ”Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration” som det heter, är ett ickebindande FN-dokument som färdigställdes i juli i år.

Inför att dokumentet planeras att antas under en FN-konferens i Marrakesh, Marrocko den 10-11 december i år, så har flera falska påståenden som har med ramverket att göra fått spridning bland svenska sociala medier-användare. Bland annat har det felaktigt påståtts att ramverket innebär att Sverige måste öppna sina gränser, och att ingen negativ rapportering om invandring kommer att tillåtas i media.

Andrea Spehar säger bland annat i artikeln att politikerna får bära ett visst ansvar för att migrationsramverket blivit en populistisk fråga. "Diskussionen i flera länder har bara handlat om man ska skriva under det eller inte, nästan ingenting om innehållet. Det blir mest ideologiskt tjafs och det är självklart något som väcker misstro hos medborgarna, att det finns en agenda bakom som de inte är informerade om".

Detta gäller även i Sverige enligt Andrea Spehar. "Våra beslutsfattare har inte informerat om den här pakten, det har varit helt frånvarande i traditionell media vad det är Sverige ska skriva under".

Läs hela artikeln med Andrea Spehars svar på de felaktiga påståendena om migrationsramverket i Metro

440 miljoner flyktningar till Sverige? 

En rapport från 2010, som går att hitta på EU-kommissionens webbsida, har återigen blivit aktuell i vissa kretsar på nätet. Anledningen är att den påstås bevisa EU:s planer för Sverige och resten av medlemsländerna vad gäller flyktingmottagande.

En tabell ur rapporten som sprids visar ett hypotetiskt exempel på hur många människor som skulle få plats i EU-medlemsstaterna om befolkningstätheten var 1 000 invånare per kvadratkilometer, och påstås bevisa att EU har planer på att Sverige ska ta emot 440 miljoner flyktingar.

"Det är helt orimligt. I dag finns det totalt runt 250 miljoner migranter i världen. Det betyder att hela världens migranter, och nästan lika många till, skulle hamna i Sverige. Det är en projektion som inte har någon förankring i verkligheten", säger statsvetaren Andrea Spehar.

Läs hela artiken Nej, EU planerar inte att placera 440 miljoner flyktingar i Sverige i Metro.