Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

CGHRM:s pris för bästa masteruppsats i HRM 2016

Publicerad

För andra året delar Centrum för Global HRM ut pris för bästa masteruppsats i HRM. Priset syftar till att uppmärksamma forskning inom HR och uppmuntra studenter till vidare forskning inom HR-området. Priset vänder sig till studenter som läser en sammanhållen masterutbildning i HR, HRM eller HRD och har skrivit en masteruppsats om 30 högskolepoäng under innevarande år. De lärosäten som ger en sån utbildning (f.n. universiteten i Luleå, Göteborg, Lund, Stockholm och Linköping) hade möjlighet att nominera två uppsatser var.

År 2016 nominerades tre uppsatser vilka bedömdes av en jury bestående av fyra HR-praktiker och fyra forskare/lärare. Medverkade i juryn gjorde:
Cecilia Hallengren, Astra Zeneca
Lena Hadad, Akademiska Sjukhuset, Uppsala
Carina Funeskog, Malmö Stad.
Johanna Gard, PWC.
Maria Löfgren Martinsson, pedagogik, Lunds universitet.
Bertil Rolandsson, sociologi, Göteborgs universitet.
Camilla Thunborg, pedagogik, Stockholms universitet.
Henrik Kock, pedagogik, Linköpings universitet.

Uppsatserna bedömdes efter de uppställda kriterierna: hög vetenskaplig kvalitet, empiriskt grundad, relevans för HR-fältet, kommunicerbarhet samt bidrag till kunskapsutveckling inom HRM. Uppsatserna höll överlag mycket hög kvalitet och uppfyllde i flera avseende de uppställda kriterierna. Efter nyanserade diskussioner enades dock juryn om en vinnande uppsats.

Till 2016-års bästa masteruppsats i HRM utsågs uppsatsen Cooperating apart: a qualitative study about conditions for knowledge sharing in distributed communities of practice med motiveringen:

”In a world, where virtual work will increase to an ever greater extent and teams are geographically dispersed, knowledge sharing and collaboration across national borders and time zones are of great importance. This master HRM thesis highlights highly relevant HR priorities for global companies in the future.”

Författarna Juliana Gelm och Stephanie Rokka mottog priset, som delades ut av CGHRM:s föreståndare Per Thilander, på HR-dagarna i Stockholm 12 oktober .