Länkstig

Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet (CERGU) utlyser två doktorandanställningar för europaforskare.

Publicerad

CERGU är en nätverksbaserad centrumbildning där forskare fysiskt sitter placerade på sina respektive ämnesinstitutioner. Detta betyder att doktorandanställningarna kommer att dubbelanknytas dels till CERGU, dels till den institution vid Handelshögskolan, Humanistiska eller Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet inom vilken den sökande har behörighet till att antas till utbildning på forskarnivå.

Utbildning på forskarnivå ges i det ämne den sökande tillhör varför det är mycket viktigt att den sökande tar del av studieplanen för doktorandstudier inom tilltänkt ämne och institution. Aktuella ämnen listas här. Som krav gäller att den sökande skall uppfylla de behörighetskrav som gäller för antagning till doktorandstudier i den sökandes ämne. CERGU har inga ytterligare formella krav utan gör sin bedömning utifrån doktorandprojektets genomförbarhet och relevans för CERGU:s forskning.

Ansökningarna bedöms inom CERGU:s styrgrupp, som också fattar beslut att föreslå två av de sökande till de utlysta doktorandtjänsterna. Styrgruppens beslut överlämnas därefter till berörda institutionsstyrelser för bedömning och formellt antagande till respektive institutions forskarutbildning. Beslut från CERGU om rankning fattas i juni varefter samtliga sökande underrättas om beslutet. Vid detta tillfälle ska även besked lämnas till de två högst rankade sökande om tidpunkt för beslut från respektive ämnesinstitution.

För mer information kontakta CERGU:s föreståndare Mats Andrén, 031-786 4476 mats.andren@lir.gu.se eller styrgruppsordförande Claes Alvstam, 031-786 1385 claes.alvstam@geography.gu.se.

Ansökan:
Ansökan ska innehålla styrkt meritförteckning (CV).
Kopia av examensbevis.
Utdrag av genomgångna universitetskurser med betyg.
Kopia av examensarbete och eventuella andra vetenskapliga arbeten.
Referensbrev och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner som har kunskap om sökandens tidigare verksamhet.
En fri beskrivning (max 1 A4-sida) av den sökandes mål och visioner med en utbildning på forskarnivå inom den sökta inriktningen. Den sökande bör här speciellt framhålla relevanta skäl för att just hon/han bör bli antagen till den sökta utbildningen på forskarnivå.
En beskrivning av det avhandlingsprojekt den sökande önskar genomföra (max 5 A4-sidor).

Märk ansökningshandlingarna med ref nr: U 2011/266

Ansökan skall skickas till:
Centrum för Europaforskning
Att. Birgitta Jännebring
Box 711
405 30 Göteborg

Ansökan skall vara inkommen senast 20 maj 2011