Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Cecilia Bokenstrand får Förvaltningshögskolans pris!

Publicerad

Förvaltningshögskolans pris för nyttiggörande av forskning i offentlig förvaltning går i år till Cecilia Bokenstrand, chef för FOU i Väst.

 

 Cecilia Bokenstrand får Förvaltningshögskolans pris 2018

Priset, som har delats ut årligen sedan 2011, går i år till Cecilia Bokenstrand för att hon “genom ett aktivt och öppet nyttiggörande främjat kunskapsutvecklingen för både praktik och forskning i offentlig förvaltning”.
–Det känns ju väldigt, väldigt roligt för vår verksamhet. Jag är hedrad att ta emot priset och gör det som stolt representant för vår avdelning och alla fantastiskt skickliga kollegor. Utan dem – inget pris. Priset är ett kvitto på att vår verksamhet uppmärksammas och gör skillnad, så jag är stolt och glad!

Cecilia Bokenstrand disputerade i statsvetenskap vid Göteborgs universitet år 2000. Efter det var hon teamledare på Stadsrevisionen i Göteborg i nio år innan hon återvände till universitetet för att bygga upp en avdelning för analys och utvärdering. Från år 2011 har hon varit chef för FOU i Väst/GR, som genom praktiknära forskning stärker kommunernas verksamhetsutveckling . Efter sommaren tillträder hon som ny revisionsdirektör i Göteborgs stad.Cecilia Bokenstrand får Förvaltnignshögskolans pris 2018
–Frågan om forskningens relevans och samhällsnytta har följt mig hela vägen. Det är häftigt när forskningsresultat görs tillgängliga utifrån praktikens förutsättningar och ger avtryck i det dagliga arbetet.

Förvaltningshögskolans råd för forskning och utbildnings fullständiga motivering till pristagaren lyder:

 

För att genom ett aktivt och öppet nyttiggörande främjat kunskapsutvecklingen för både praktik och forskning i offentlig förvaltning

FOU i Väst bedriver högkvalitativ och ambitiös utbildningsverksamhet och kunskapsspridning och genomför återkommande egna undersökningar och utvärderingar på vetenskaplig grund. Organisationen bidrar därmed i högsta grad till att nyttiggöra forskning om offentlig förvaltning inom Göteborgsregionen. Som mångårig chef för FOU i Väst och enheten Arbetsmarknad och social välfärd har filosofie doktor Cecilia Bokenstrand utvecklat och förstärkt denna framgångsrika verksamhet och för detta har hon rönt stor uppskattning bland GR:s medlemskommuner.

 

Tidigare pristagare:

2011 Lennart Nilsson
2012 Sten Jönsson
2013 Anne Svensson
2014 Elisabeth Sundin
2015 Sven Wiberg
2016 Annika Härenstam
2017 Magnus Wrede