Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Bygget av gravhögar ledde till samhällskris

Publicerad

Överexploatering av naturresurser ledde till en ekologisk och ekonomisk kris under bronsåldern i Danmark. I två nya böcker har forskare studerat området Thy på Nordjylland och kunnat visa hur bygget av stora gravhögar ledde resursbrist och emigration.

Landskapet Thy på norra Jylland ligger i fokus för den två volymer stora monografin Bronze Age Settlement and Land-Use in Thy, Northwest Denmark som nyligen kom ut. En av redaktörerna är Kristian Kristiansen, professor i arkeologi vid institutionen.

bokBöckerna ger en uttömmande bild av hur marken användes, hur ekonomin utvecklades och hur bosättningarna såg ut i området under 1500-1100 f.Kr. Enligt Kristian Kristiansen är en av de mest spännande upptäckterna en kris som uppstod runt 1300 f.Kr.

– Vi har för första gången kunna påvisa en ekologisk och ekonomisk kris under bronsåldern på grund av överexploatering av naturresurser. Uppförandet av dyra gravhögar till de styrande släkterna, som krävde cirka tre hektar torv var, och gårdar som behövde byggas om efter 50-60 år gjorde att all skog försvann, trä fick importeras och jorden var dålig eftersom torven skrapats bort.

Samtidigt ledde man flera handelsexpeditioner utomlands där stora mängder bronsföremål samlades in, ofta genom våld, för att placeras i gravarna.

– Men det var en ohållbar situation, så småningom försvann rikedomen och många fick emigrera till bland annat södra Norge. Det är först under järnåldern som området blir rikt igen.

kristianI böckerna har Kristian Kristiansen själv bidragit med sin kunskap om krigsföring under bronsåldern, genom att studera skador på funna svärd.

– Det visade sig att vissa svärd var riktiga krigssvärd med många skador men vissa andra var mer paradsvärd för lokala ledare. Så det fanns hövdingar med ett följe av krigare. Således kan många paralleller dras mellan bronsåldern och vikingatiden, som båda var expansiva perioder med handel och krigsföring.

Mer om boken:

Bronze Age Settlement and Land-Use in Thy, Northwest Denmark, vol.1-2, ges ut av Jysk Arkæologisk Selskab i samarbete med Thy Museum. Redaktörer är Kristian Kristiansen, Jens-Henrik Beck och Berit Valentin Eriksen. Läs mer: http://jyskarkaeologiskselskab.dk/