Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Bredd och föryngring i årlig workshop om ekonomi- och verksamhetsstyrning

Publicerad

Drygt 60 forskare samlades för att presentera och diskutera forskning på Nordisk workshop i ekonomi och verksamhetsstyrning 30-31 januari. Det fanns en stor bredd i de presenterade bidragen när det gällde såväl ämnen, typ av studerade organisationer som teoretiska referensramar och metoder.

<none>

Håkan Kullvén diskuterar en studie om prissättningsmodeller som presenterades av (fr v på första raden) Carl-Johan Petri, Mathias Cöster, Nils-Göran Olve och Alf Westelius.

Workshopen arrangeras årligen och detta var den 19:e i ordningen. Den har kommit att utveckla sig till en viktig mötesplats för idé- och kunskapsutbyte mellan forskare, lärare, doktorander och andra med intresse för ämnet. Årets deltagare representerade tjugo olika lärosäten.

- Det var glädjande att många av de som deltog i workshopen var med för första gången. Det pågår helt klart en föryngring inom och vitalisering av ämnet, säger professor Christian Ax som ingår i workshopens Vetenskapliga kommitté.

Årets teman var:

  • Affärssystem - Styrning och spridning
  • Undervisning
  • Offentlig sektor – Ansvarighet, nytta och användning
  • Cost, Revenue & Performance Management
  • Uppmärksamhet, beslut och påverkan/effekter

Workshopen arrangerades av Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och sponsrades av Ekan Management, Preera och Studentlitteratur.