Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Bok ger nycklar till att se litteratur på nytt sätt

Han saknade en bok som på ett enkelt sätt förklarar hur en läsare kan ta sig an en berättande text utifrån olika perspektiv och begrepp – för att få en djupare läsupplevelse. Så Christer Ekholm, studierektor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet, skrev en själv.

– Litteratur skapar individuella upplevelser, det är såklart själva kraften i sådan här läsning. Men för att kunna tala med andra om de här individuella upplevelserna måste det finnas ett gemensamt fält. En tanke med de begrepp och perspektiv som beskrivs här är att skapa det, säger Christer Ekholm.

Går igenom klassiska begrepp

christer ekholm porträttHan är lektor i litteraturvetenskap och författare till Epikanalys – en kort introduktion, som i första hand är tänkt som en lärobok för studenter inom litteraturvetenskap och på svensklärarutbildningen.

Boken går igenom klassiska litteraturvetenskapliga begrepp som kan hjälpa läsaren att se fler dimensioner av en fiktionsberättelse. Här finns förklaringar till termer som genre, narratologi (berättarteknik), motiv och tema, person- och rumsgestaltning och intertextualitet (hur berättelsen förhåller sig till tidigare skrivna texter).

– De här begreppen har inget egenvärde, de är redskap. Men har man dem med sig från början blir de verktyg som man kan använda sig av i läsning och samtal under hela sin färd genom utbildningen i litteraturvetenskap eller till svensklärare. Jag tror att man också kan använda dem i andra syften, vi omges ju av berättelser hela tiden.

Blev själv intresserad som student

Christer Ekholm ser boken och begreppen som ett sätt att låta litteraturen att komma till liv, att få till engagerande och utvecklande diskussioner i seminarier och samtal.

Det var så hans eget intresse för litteraturanalys väcktes: som ny student i litteraturvetenskap fick han efter att ha läst Tage Aurells Pingstbrud lyssna på ett kassettband där författaren själv läste upp sin novell. Det var två helt olika upplevelser. Efteråt fick klassen diskutera i smågrupper med hjälp av en stencil med några epikanalytiska begrepp.

– I det samtalet förstod jag att det faktiskt gick att formulera och kommunicera upplevelsen av den här novellen som märklig och konstig, svårbegriplig och fascinerande, men också att det gick att prata om den utan att det förstörde den litterära upplevelsen. Snarare fördjupade det intrycket, gjorde det hela ännu mer spännande.

Hittade ingen lämplig lärobok

omslag epikanalysDen nya boken Epikanalys kom till genom att Christer Ekholm aldrig tyckte att han hittade någon lämplig lärobok som på ett lättbegripligt sätt förklarade grundläggande termer för studenterna. Den litteratur som fanns kändes ofta tung och komplicerad.

– I stället började jag göra egna små kompendier där jag gick igenom till exempel narratologiska grundbegrepp och redogjorde för hur man kan använda begreppen motiv och tema för att diskutera vad berättelser handlar om. Sedan växte allt ihop till ett enda kompendium som jag har använt under många år och byggt på – hela tiden med tanke på att det inte får bli långt och rörigt.

En väg in i litteraturen

Nu är allt material sammanställt till en bok, som Christer Ekholm hoppas kan bli en väg in i litteraturen och ett sätt för läsare att få syn på nya saker i olika berättelser.

– Det stora arbetet är inte att lära sig de här begreppen utan det som kommer efteråt, men det ligger på ett annat plan. Det får man som läsare göra själv.

Epik
Inom litteraturvetenskapen finns tre grundgenrer, som alla har rötter i antiken: epik, lyrik och dramatik.

Epik är helt enkelt berättelser – längre eller kortare – som också är fiktion, det vill säga något som inte gör anspråk på att skildra verkliga händelser.

Epikanalys – en kort introduktion går igenom ett antal termer för analys, ger en historisk överblick över den episka huvudgenren, samt tar upp ett antal undergenrer. Inom epiken återfinns både längre berättelser (från äldre epos till den moderna formen roman) och kortare berättelser (från anekdot, skröna och fabel fram till novellen).

Kontakt:
Christer Ekholm, doktor/universitetslektor i litteraturvetenskap
Telefon: 031-786 4185, e-post: christer.ekholm@lir.gu.se

Läser just nu: Marguerite Duras Älskaren.