Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Bok: Dotevall, R. (2015). Aktiebolagsrätt - fördjupning och komparativ belysning

Publicerad

Bok: Dotevall, R. (2015). Aktiebolagsrätt - fördjupning och komparativ belysning

publicerad av Norstedts Juridik AB
Serie: Institutet För Rättsvetenskaplig Forskning
ISBN: 978-91-39-01634-2
Antal sidor: 570 sidor
Upplaga 1:1

Norstedts Juridik

Denna bok ger en fördjupad inblick i de aktiebolagsrättsliga reglerna. Tyngdpunkten ligger i den svenska aktiebolagsrätten men boken innehåller även omfattande komparativa inslag där framför allt amerikansk, engelsk, fransk och tysk bolagsrätt uppmärksammas.

I boken behandlas bl.a. frågor som rör aktiebolagets bildande och upphörande, kompetensfördelningen mellan bolagsorganen, organledamots plikter, koncern, föryttringsbegränsningar, finansieringen av verksamheten, skyddet för bolagets borgenärer, låneförbudet, fusion, tvångsinlösen av aktier samt ansvarsfrågor.

Boken berör också frågor om lagval och jurisdiktion. Syftet är att boken ska utgöra ett hjälpmedel för praktiker men även användas i den akademiska undervisningen.