Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Biträdande undersökningsledare

Biträdande undersökningsledare sökes till SOM-institutet. Sista ansökningsdag: 2015-12-22.

SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför sedan 1986 befolkningsstudier på nationell och regional nivå i Sverige. SOM-undersökningarna syftar till att belysa medievanor, attityder och beteenden, fritidsvanor och livsstilar i olika delar av befolkningen. Undersökningarna utgör en av de viktigaste datakällorna för svensk samhällsvetenskaplig forskning kring samhälle och politik, medieanvändning och opinionsbildning.

SOM-institutet behöver nu förstärkning och utlyser därför en tjänst som biträdande undersökningsledare. Anställningen är på heltid. I arbetsuppgifterna ingår att biträda undersökningsledarna vid SOM-institutet med uppgifter knutna till fältarbete, uppföljning, kvalitetssäkring, dokumentation, databasvård, kodning och databearbetning samt analys, avrapportering och sammanställning av presentationsmaterial. Att presentera resultat från SOM-undersökningarna och representera SOM-institutet vid evenemang, seminarier och konferenser kan också ingå i arbetsuppgifterna.

Sista ansökningsdag: 2015-12-22

Mer information om tjänsten samt länk till ansökan