Bild
Bioinformatics and Data Centre medarbetare
Foto: Charbel Sader
Länkstig

Bioinformatik-stödet vid Core Facilities samlat på en gemensam enhet

Publicerad

Två bioinformatikenheter vid Core Facilities är sedan början av september sammanslagna till en: Bioinformatics and Data Centre. Forskare kan nu dra nytta av ett brett utbud av stöd utan att behöva vända sig till olika team.

Bioinformatics and Data Centre erbjuder nya tekniker med hög kapacitet, t.ex. next-generation sequencing (NGS) och proteomik för klinisk och pre-klinisk forskning. Dessutom finns ett brett utbud av stöd inom bioinformatik och statistik tillgängligt – från kortare konsulttjänster till långsiktigt projektstöd och utbildning.

Som en del av Genomic Medicine Sweden (GMS) samt SciLifeLab Clinical Genomics, erbjuder faciliteten nationell kompetens och ett brett nätverk inom fältet.

Kompletterande expertområden

Marcela Davila och Per Sikora som tidigare var enhetschefer för varsin enhet, har nu gemensamt ansvar för det sammanslagna teamet och bidrar med var sitt expertområde.

- Våra kompetenser kompletterar varandra, och det reflekteras även i teammedlemmarnas expertis. Genom att vi arbetar gemensamt kan vi öka kunskapsdelning i gruppen and samarbeta mycket enklare i alla våra projekt, säger Marcela Davila.

Marcela har nu huvudansvar för teamets bioinformatiker med fokus på projekt kopplade till biomedicinsk och klinisk forskning. Hennes ansvarområde inkluderar även support för klinisk implementering med fokus på NGS-applikationer genom SciLifeLab-enheten Clinical Genomics Gothenburg.

Per Sikora har ansvar för informatik-delen i teamet och fortsätter även vara göteborgsrepresentant inom Genomic Medicine Sweden (GMS). Hans fokus ligger inom IT och infrastruktur-frågor för både Göteborgs universitet och GMS.

Ökad tillgänglighet för forskare

Bioinformatik- och statistikexpertisen inom teamet, där analys, dataintegrering och visualisering av multi-omics data är en tydlig del, syftar till att möjliggöra meningsfull och pålitlig biomedicinsk forskning i framkant.

- Vi hoppas att vår nya organisation ska underlätta för befintliga och nya forskare att få tillgång till vår support genom en och samma kontaktyta, säger Per Sikora.

För forskare finns bland annat drop-in-konsultation och praktiska workshops där man kan diskutera sina projekt och vilka verktyg och analyser som kan vara lämpliga.