Bild
Diagram över myndigheters coronainformation
Länkstig

Berättar myndigheter allt de vet om corona?

Publicerad

I vilken utsträckning litar vi på att myndigheterna verkligen berättar allt de vet? 65 procent av svenskarna anser att myndigheterna inte döljer någonting samtidigt som 22 procent menar att myndigheterna medvetet begränsar sin informationsspridning. Ny rapport från SOM-undersökningen om coronaviruset.

Sverige har en statsorienterad riskkultur där vi litar på att myndigheterna i kristider ska berätta för oss vad vi ska göra. Under april-juni 2020 steg det höga förtroendet för såväl myndigheter som samhällsinstitutioner ytterligare, enligt SOM-undersökningen om coronaviruset.

Men i vilken utsträckning litar vi på att myndigheterna ger oss hela sanningen? Kanske döljs medvetet information om pandemin för medborgarna? Enligt nya rapporten Berättar de verkligen allt de vet? anser 65 procent av de med åsikt i frågan att detta påstående inte stämmer. Myndigheter döljer ingenting. Samtidigt menar 22 procent att myndigheterna faktiskt begränsar sin informationsspridning.

Bild
Diagram över huruvida myndigheter döljer coronainformation för befolkningen
Källa: SOM-undersökningen om coronaviruset 2020.

Yngre, lågutbildade och personer med utländskt medborgarskap tror mindre på myndigheternas transparens än genomsnittet. Men tydligast är skillnaderna mellan vänster och höger. Bland Sverigedemokraternas sympatisörer tror hälften att myndigheter undanhåller information.

Skäl till att inte berätta allt de vet

Om myndigheterna trots allt skulle undanhålla information, antar de flesta att det beror på att de bara vill meddela sådant de säkert vet eller att de inte vill skrämma upp människor i onödan. Dessa förklaringsmodeller är särskilt vanliga bland äldre och bland kvinnor. Men en majoritet av de svarande, 64 procent, tror också att bristande kontroll över situationen kan vara en anledning för myndigheter att inte berätta hela sanningen.

Om undersökningen
  • Undersökningen genomfördes i tre vågor mellan 14 april och 28 juni 2020.
  • Urval: slumpmässigt urval av 6000 personer boende i Sverige i åldrarna 16-85 år.
  • Nettosvarsfrekvensen var 44 procent.
  • Alla resultat presenteras i rapportform på www.gu.se/som/corona