Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Bedöm och värdera ekosystemtjänster i staden

Handboken är författad av bl.a. professor Bengt Gunnarsson och presenterar en stegvis metod för att kunna bedöma och värdera ekosystemtjänster. Metoden baseras på mätningar och inventeringar i sju fallstudieområden i Göteborg, intervjuer och enkätstudier samt relevant litteratur. Metoden finns publicerad i den vetenskapliga tidskriften Journal of Environmental Management (Andersson-Sköld m fl 2018).

I denna handbok presenteras metoden samt mallar som guidar användaren genom metodens fem steg. Handboken innehåller också exempel på hur metoden har använts. Viktigt att poängtera är att metoden som beskrivs i denna handbok inte är en slutprodukt utan en första version. I takt med ökad kunskap kan, och bör, metoden utvecklas, kompletteras och förbättras. Till exempel kan fler ekosystemtjänster bedömas och
värderas.

Metoden är utvecklad med tanken att den ska vara enkel att använda, systematisk och transparent i alla steg. Denna handbok vänder sig bland annat till stadsplanerare och konsulter som på uppdrag av planerare arbetar med beslutsstöd i planprocessen. Metoden kan användas för att bedöma inverkan av förändringar i stadsbilden, t ex vid förtätning, eller för att följa förändringar över tid.

Läs handboken.