Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Axel Wolf prisas för studie om personcentrerad rehabilitering

Publicerad

Axel Wolf, docent vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, har erhållit ESC Nursing and Allied Health Professions Investigator Award vid ESC Congress 2018 i München. ESC 2018 är världens största kongress inom det kardiovaskulära fältet med över 30 000 deltagare från hela världen vid årets möte.


Det vinnande bidraget visade i en randomiserad studie att patienter som ingick i den grupp som fått personcentrerad rehabilitering efter vård på grund av akut kranskärlssjukdom rapporterade att de var signifikant mycket mer nöjda med kommunikationen och dokumentationen jämfört med kontrollgruppen som behandlades enbart med rutinvård. Effekterna var positiva under hela vårdkedjan (sjukhus, öppenvård och primärvård). Effekterna var dessutom störst hos de patienter som inte hade eftergymnasial utbildning. 

The impact of a person-centred cardiac care rehabilitation intervention on patient-reported care experience: A randomized controlled trial.

Axel Wolf, Rebecca Vella och Andreas Fors