Länkstig

Avfallsförebyggande handlar inte om avfall

Publicerad

Naturvårdsverkets nya avfallsplan har för lite fokus på förebyggande arbete. Det menar ett antal forskare från Göteborgs och Lunds universitet, däribland Förvaltningshögskolans Patrik Zapata.

I en debattartikel i Göteborgsposten får Naturvårdsverkets nya avfallsplan stark kritik. Trots att man uppger en minskning av avfallsmängden som en prioritet, ligger störst fokus i planen på källsortering. I debattartikeln nämns bland annat att avsnittet om avfallsförebyggande i Naturvårdsverkets plan endast upptar 7 av 107 sidor, och även dessa handlar “lika mycket om hantering av existerande avfall som om att förebygga uppkomsten av nytt avfall”.
– Man har nästan bara fokuserat på hur vi ska ta hand om allt avfall, och inte hur vi ska jobba förebyggande genom att ha en hållbar konsumtion, säger Patrik Zapata som är en av medförfattarna.

Bakgrunden till debattartikeln är den ännu opublicerade studien Från avfallshantering till avfallsförebyggande, där samma forskare har undersökt varför det är så svårt att uppfylla de avfallsförebyggande politiska målen. En av de viktigaste poängerna i slutrapporten är just att avfallsförebyggande inte handlar om avfall.
– Man kan se det som en trappa där vi har förbränning i botten, det är det sämsta. Sedan kommer återvinning, återbruk och så vidare, och högst upp finns det förebyggande arbetet som handlar om att inte producera så mycket avfall från början, säger Patrik Zapata.