Bild
En person spelar fiol, två personer sitter vid ett bord, en person spelar piano
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Att bedöma antagningsprov: Musikaliska färdigheter eller attityd och klädstil?

Publicerad

Musikaliska färdigheter eller attityd och klädstil – vilka faktorer påverkar bedömningen av antagningsprov till musiklärarutbildningen? Detta undersöks i en ny artikel av forskare från Högskolan för scen och musik och Karlstads universitet.

Forskningsartikeln, Musical skills, or attitude and dress style? Meaning-making when assessing admission tests for Swedish specialist music teacher education, publicerades i april i den vetenskapliga tidskriften Research Studies of Music Education. Studien baseras på videodokumentation av antagningsprov (s.k.  auditions) och samtal med jurygrupper vid fyra svenska lärosäten. Resultaten visar att det finns en bedömningskultur där musikaliska färdigheter som spelteknik, kommunikation och genrekunskap är i fokus. Vad som räknas som goda färdigheter baseras ofta på jurymedlemmarnas egna upplevelser och normer som införlivats under ett långt yrkesliv.

Samtidigt framgår det också att det finns en personcentrerad bedömningskultur i antagningsproven, med fokus på att den som antas ska ha en personlighet som passar både till utbildningen och till yrket. Denna bedömningskultur legitimeras genom att man hävdar att blivande studenters personlighet måste passa in på musiklärarutbildningen, den aktuella institutionen och yrket. Dessa personliga egenskaper behöver enligt jurymedlemmar framgå redan vid antagningsproven, eftersom det inte går att tillgodogöra sig dem under fem års utbildning. Det kan handla om egenskaper som självförtroende, stresstålighet och förmåga att fatta mogna beslut.  

Enligt denna bedömningskultur bör en blivande musiklärare också vara "utåtriktad, öppen och normal", något som jurymedlemmar anser går att utläsa ur musikaliska antagningsprov – musikaliskt samspel bidrar till denna bedömning men också personens fysiska hållning, ögonkontakt och klädstil.

Om forskningsartikeln

Artikeln är författad av Monica Lindgren och Olle Zandén, båda forskare vid Högskolan för scen och musik, och Ragnhild Sandberg-Jurström, forskare vid Karlstads universitet. I artikeln publiceras delar av resultatet från ett forskningsprojekt om antagningsprov till musiklärarutbildningen. Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet.

Läs artikeln här: Musical skills, or attitude and dress style? Meaning-making when assessing admission tests for Swedish specialist music teacher education