Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Åtgärder för att minska plast i havet väckte engagemang

Publicerad

För att minska mängden plast i havet behövs insatser för att förbättra sophanteringen i utvecklingsländer. Dessutom har näringsliv, beslutsfattare och konsumenter ett gemensamt ansvar för att minska användningen av plastförpackningar. Det var några av slutsatserna på ett välbesökt seminarium om plast i havet som hölls på Handelshögskolan till professor Kurt Grönfors minne.

Plast i havet har fått allt större uppmärksamhet, inte minst när det gäller hotet mot den biologiska mångfalden. Marie Stenseke från Göteborgs universitet inledde seminariet ”Reducing plastic pollution” med att berätta om IPBES rapport om tillståndet för biologisk mångfald i världen som bland annat visar att plastavfall i havet påverkar 267 marina arter och i längden också kan påverka människors hälsa genom näringskedjan.

- Vi kan inte säga att vi inte säga att vi inte visste, nu behövs åtgärder, sa Marie Stenseke.

Vi kan inte säga att vi inte visste, nu behövs åtgärder

Bethanie Carney Almroth forskar inom ekotoxikologi vid Göteborgs universitet, och gav en bild av problemen med dagens plastanvändning. Även om plast är ett användbart material som har många fördelar blir det problem när det används till fel saker och när avfallet inte tas om hand på rätt.
- Fram till idag har det producerats 8 300 miljoner ton plast. Av det här har omkring 9 procent återvunnits och 12 procent förbränts. Resten finns kvar.

Gränsöverskridande problem

Bethanie Carney Almroth lyfte också fram att plastavfallet inte är ett lokalt problem. Det är gränsöverskridande eftersom plasten rör sig från plats till plats och kan transporteras långa sträckor.

Ett stort problem som togs upp av alla talarna var den stora mängden engångsförpackningar som möter konsumenter idag. Plastförpackningar som skulle kunna hålla i decennier används bara en kort stund.

Panelsamtal: Åsa Domeij, Joshua Abbott, Bethanie Carney Almroth

Mål att minska plastförpackningarna

Åsa Domeij som är hållbarhetsansvarig för livsmedelskoncernen Axfood sa att man arbetar för att minska mängden plastförpackningar och engångsartiklar, framförallt för att kunderna kräver det. Man har satt upp egna mål om att alla plastförpackningar ska återvinnas eller vara förnybara år 2030, men för att kunna nå dit behövs också hårdare regler.
- Fossil plast måste bli dyrare, och det skulle behövas lagstiftning om att förpackningar ska gå att återvinna, sa Åsa Domeij.

Möjligheter med ekonomiska styrmedel

Tack vare ett utbyggt sophanteringssystem förbränns eller återvinns nästan all plast från matförpackningar i Sverige. För att komma åt de stora problemen med plast i havet krävs att man gör satsningar på att fungerande utveckla system i utvecklingsländer. Det menade Joshua Abbott som forskar i miljöekonomi vid Arizona State University. Han lyfte fram vikten av att försöka nå målen om minskad plast i haven genom fokus på kostnadseffektivitet och att jämföra fördelar och kostnader med olika typer av åtgärder.

- En framgångsrik strategi kan vara att använda ett tvådelat system med en skatt eller avgift på produktion av plastförpackningar i kombination med en pant för den som lämnar in en förpackning till insamling, sa Joshua Abbott.

Seminariet gavs inom ramen för en ett årligt återkommande evenemang till minne av professor Kurt Grönfors vid Handelshögskolan. Läs mer här