Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Årsredovisningen visar god tillväxt av externa medel 2012

Publicerad

Vid sammanträdet den 20 februari behandlade universitetets styrelse årsredovisningen för 2012. Redovisningen visar bland annat att tillväxten av externa forskningsmedel varit positiv under året.

Årsredovisningen visar att Göteborgs universitet under förra året hade nästan 37 000 studenter (25 956 helårsstudenter), 2 042 aktiva forskarstuderande, 5 887 anställda (5 158 årsarbeten) och en ekonomisk omsättning på nästan 5,5 miljarder kronor.

Färre studenter och ökad ekonomisk omsättning

Studentantalet (helårsstudenter) minskade med drygt 700 jämfört med föregående år och antalet anställda var i stort sett oförändrat. Den ekonomiska omsättningen ökade med drygt 100 miljoner kronor. Inte minst tillväxten av externa forskningsmedel var god under året.

Göteborgs universitet redovisade ett överskott på 44 miljoner kronor. Av detta överskott fanns 21 miljoner kronor inom utbildningen och 23 miljoner kronor inom forskningen.

Årsredovisningen har granskats av Riksrevisionen och lämnas in till regeringen den 22 februari.

Läs årsredovisningen