Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ansökan till Stenastiftelsens resestipendium är nu öppen!

Publicerad

Studenterna på mastersprogrammen Innovation and Industrial Mangement (IIM) och Knowledge-based Entrepreneurship (KBE) har möjlighet att söka Stenastiftelsens resestipendier. Stipendierna ska möjliggöra för studenterna att gästa utländska universitet och företag i samband med deras examensarbeten på mastersnivå och skapa egna internationella nätverk. Mottagarna av stipendierna ska i huvudsak verka inom de av stiftelsen prioriterade forskningsområdena, d v s Kultur och Hälsa, samt Innovation och Entreprenörskap.

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur avsätter under en tioårsperiod med början 2012 två miljoner kronor per år till resestipendier. Ett nytt beslut som togs i veckan medför att stipendiet kommer att delas ut i ytterligare 5 år och dessutom höjs omfattning av stipendiet från 25 000 till 30 000 kronor per person.

Ansökningsblankett