Bild
Bild på händer som sträcks mot varandra.
Foto: Mostphotos.
Länkstig

Anne Algers utnämnd till excellent lärare

Publicerad

Fyra frågor till Anne Algers, docent i pedagogik på institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL) och PIL-enheten, och den tredje vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten som har utnämnts till excellent lärare.

Vad betyder utnämningen för dig?

Bild
Porträtt på Anne Algers.
Anne Algers.

– Det är naturligtvis roligt att få bekräftelse på att jag har goda pedagogiska meriter fast det alltid är ett lagarbete och att excellens aldrig ska tolkas som att man inte kan bli bättre. Jag är förstagenerationens universitetsstudent. Detta har nog, nu när jag fått tillfälle att reflektera, påverkat mig en del eftersom jag i mitt arbete på först SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och senare Göteborgs universitet har fokuserat på pedagogisk utveckling för icke traditionella studentgrupper. De senaste 10 åren har jag arbetat med öppet lärande och digitala resurser som är tillgängliga för alla.

Du har arbetat med IT-baserat lärande inom högre utbildning – hur har fältet utvecklats?

– Oj! Det är en stor fråga. Generellt kan man säga att det initialt byggde på individuell undervisning. Lite som Hermods där man lade fokus på att komma ihåg vad man lärt sig. I den eran, som delvis fortfarande pågår, fanns det stora möjligheter att skala upp och det attraherade många lycksökare. Vi vet dock att man lär sig bättre i samverkan med andra och därför använder man idag IT-verktyg och sociala forum för att få människor att diskutera. Detta är ofta lärarintensiv undervisning och svårt att skala upp.

– De senaste åren har undervisning som bygger på sociala nätverk och möjligheten att skapa kunskap tillsammans, och med läraren som en kritisk vän, vuxit fram. Jag tror att studenter känner större motivation om de upplever att de inte blir betygsatta på att rapa upp vad man redan vet utan istället upplever att de bidrar med något nytt – en ny liten pusselbit till den samlade kunskapen. Detta är en del av vad som avses med öppet lärande.

Hur ser du det på senaste årets utveckling när det gäller IT-baserat lärande? 

– Det har fått en riktig skjuts under coronapandemin. Framförallt har kunskapen spridits från entusiasterna till alla som undervisar. På PIL-enheten, där jag jobbar 50 procent, arbetade vi ihärdigt speciellt under första halvåret 2020 med stöd till lärare. Redan före sommaren hade vi ett seminarium om situationen. Studenter och lärare upplevde att lärarkåren ställde upp och samverkade för våra studenters bästa, men redan då kom det fram att vissa studenter hade problem med psykisk ohälsa. Självklart är isolering en stor påfrestning och det är en av många nya insikter som vi systematiskt behöver analysera och ta lärdom av.

Vad ska du göra med den tid för utvecklingsarbete som excellenta lärare erbjuds?

 – Jag har sedan länge ett samarbete med en grupp forskare på University of Cape Town. Vi diskuterar tillgänglighet och öppet lärande i högre utbildning som en rättviseaspekt. De har kommit långt med det i Sydafrika. Öppet lärande är en del av universitetens strategi. Studenterna använder till exempel i stor omfattning kurslitteratur och open textbooks som ligger öppet. Vid PIL-enheten genomförs ett universitetsövergripande projekt DURK som bygger på dessa tankar. Jag hoppas kunna vidareutveckla projektet så att hållbara modeller för öppet lärande blir en förankrad del av Göteborgs universitets arbete.

Text: Carl-Magnus Höglund

Excellenta lärare

Hittills under 2021 har fyra excellenta lärare utsetts: Anne Algers vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Tarja Karlsson Häikiö vid Konstnärliga fakulteten samt Mona Ringdal och Angela Bång, båda vid Sahlgrenska akademin.

Här är en lista med alla excellenta lärare vid Göteborgs universitet.