Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Anna-Lena Godhe försvarade sin doktorsavhandling

Anna-Lena Godhe försvarade framgångsrikt sin doktorsavhandling Creating and Assessing Multimodal Texts. Negations at the Boundary fredagen den 25 april.

I avhandlingen har Anna-Lena Godhe undersökt hur gymnasieelever inom ämnet svenska skapar multimodala texter. Dessa texter består av flera olika uttryckssätt, så som ljud, bild, tal, skrift och musik. Att fler och fler elever har tillgång till digitala verktyg i skolan innebär att andra aktiviteter blir möjliga i klassrummet och att eleverna relativt enkelt kan skapa texter där flera olika uttryckssätt finns med.

Anna-Lena Godhe har undersökt vad elever och lärare gör och vad de talar om då de skapar och bedömer multimodala texter. En del elever lägger ner mycket tid och kraft på det visuella i sina multimodala texter, men när texterna bedömas så fokuseras det talade och skrivna ordet. Att skapa multimodala texter inom svenskämnet blir därför en tvetydig aktivitet. Å ena sidan så uppmanas eleverna att skapa texter där bilder, tal och musik samspelar. Å andra sidan så värderas det talade och skrivna ordet högre i bedömningen av de multimodala texterna. De multimodala texterna utmanar ämnestraditioner eftersom det skrivna och talade ordet traditionellt sätt varit centralt i svenskämnet, så väl som i andra språkämnen. Det här blir speciellt tydligt då texterna bedöms.

Fakultetsopponent var Dr Jeff Bezemer, Senior Research Fellow, Co¬ director, Center of Multimodal Research, Institute of Education, London Knowledge Lab. Professor Berner Lindstrom utsågs till ordförande vid disputationen.