Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Anders Sandoff presenterar forskning kring företagens hantering av EU ETS för Nä..

Publicerad

Anders Sandoff presenterar forskning kring företagens hantering av EU ETS för Nä..

Systemet för utsläppsrättshandel (EU ETS) utgör en hörnsten i den europeiska unionens klimatpolitik och omfattar ca 11 000 anläggningar som tillsammans svarar för ca 40 procent av de årliga koldioxidutsläppen i EU. Systemet bygger på ett krav på att årligen överlämna lika många utsläppsrätter som det antal ton CO2 som företaget släppt ut. Genom att begränsa antalet utsläppsrätter på marknaden erhåller dessa ett pris som blir vägledande för företagens beslut att antingen köpa utsläppsrätter eller investera i utsläppsminskande åtgärder.

Anders Sandoff presenterade den studie som gjorts på uppdrag av Energimyndigheten av hur företagen agerar och uppfattar systemet med utsläppsrätter.

Studiens resultat bygger på en omfattande enkätundersökning riktad till samtliga svenska företag med utsläppsrättspliktiga anläggningar och utgör en uppföljning den studie som genomfördes 1996.

Näringslivets Miljöchefer (NMC) är en ideell förening för företag och andra organisationer som vill förbättra sitt miljöarbete. Föreningen bildades i februari 1994 och har drygt 300 medlemmar. Medlemmarna är i första hand företag från en rad olika branscher inom det privata näringslivet, men även andra typer av organisationer (däribland Göteborgs universitet).