Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ämnets dag gav ny inspiration till lärare

Publicerad

Ämnets dag har arrangerats vid Göteborgs universitet sedan 2016. Temadagen är en möjlighet för yrkesverksamma lärare att ta del av den senaste forskningen inom sitt ämne, för att sedan kunna tillämpa den i sin egen undervisning. I år var evenemanget helt digitalt – något som inte stoppade tillströmningen av lärare.

Bild
Bild på Marie Rydenvald, studierektor för lärarutbildning i svenska som andraspråk.
Marie Rydenvald, studierektor för lärarutbildningen i svenska som andraspråk.
Foto: Jessica Oscarsson

För lärare i svenska och svenska som andraspråk erbjöds två halvdagar där förmiddagen handlade om svenska som andraspråk och eftermiddagen om svenska. Intresset var stort och sammanlagt deltog ett hundratal lärare under dagen. Marie Rydenvald, en av arrangörerna och studierektor för lärarutbildningen i svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet, är nöjd med dagen.

– Det är fantastiskt roligt att se att så många VFU-handledare, tidigare studenter och lärare deltar. Varje år känns det verkligen som att vi är en del av ett stort nätverk av lärare från hela Västsverige, säger Marie.

I spänningsfältet mellan två svenskämnen

Förmiddagen bjöd på två talare. Anders Agebjörn, doktorand i svenska som andraspråk och Frida Seikkinen, doktorand i barn- och ungdomsvetenskap och adjunkt i svenska som andraspråk. Frida talade om komplexiteten i uppdelningen mellan ämnena svenska och svenska som andraspråk.

– Jag hoppas att de som lyssnat har fått med sig elevernas röster och perspektiv och hur de förhandlar om innehållet i ”svenska som andraspråkseleven” som en institutionaliserad elevkategori. Det finns en komplexitet i hur eleverna både gör motstånd mot att betraktas som icke-svenska genom sitt deltagande i svenska som andraspråk såväl som uppskattar undervisningen och använder ämnet som en resurs, säger Frida.

Bild
Bild frn Frida Seikkinens föreläsning via Zoom
Frida Seikkinen, doktorand i barn- och ungdomsvetenskap och adjunkt i svenska som andraspråk, talade om komplexiteten i uppdelningen mellan ämnena svenska och svenska som andraspråk.

Bland deltagarna på förmiddagen fanns Majlinda Galica, Förstelärare & VFU-samordnare på Center för Språkintroduktion Lindholmen. Ämnets dag är något hon har känt till länge men inte kunnat delta i förrän nu.

Dagen har varit jättebra. Jag har fått ta del av aktuell forskning inom ett av mina undervisningsämnen, som jag kommer att ha nytta av i mitt arbete, säger Majlinda.

Runskrift påminner om hur unga idag formar sina texter

Eftermiddagen ägnades åt föreläsningar inom ramen för svenskämnet. Per Holmberg, professor i svenska språket, inledde med en föreläsning om den världskända Rökstenen. Per visade att texten på stenen uppvisar flera drag som faktiskt påminner om hur unga skribenter idag formar sina texter innan de helt har tillägnat sig skriftkulturens normer.

– Det var lite oväntat att bli inbjuden för att tala om literacy under äldre järnålder, men väldigt roligt! Tidigare har jag ju mest jobbat med att försöka ge svensklärare stöd för bättre skrivundervisning, och jag har inte riktigt tänkt på att min nuvarande forskning kan vara inspirerande för lärare. Men det verkade som om lärarna var nöjda, säger Per.

Bild
Bild på Per Holmberg, professor i svenska språket, under hans föreläsning.
Per Holmberg, professor i svenska språket, talade om Rökstenen och de gemensamma drag som texten på stenen har med hur unga skribenter idag formar sina texter innan de helt har tillägnat sig skriftkulturens normer.

Johan Hulthén, sjukhuslärare på Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, var en av deltagarna under eftermiddagen.

– Jag har deltagit alla år sedan det började 2016 och jag ser det som ett tillfälle att få fokusera på mitt huvuduppdrag som är att undervisa. Det är kul med föreläsningar om specifika ämnen och inte bara de övergripande inspirationsföreläsningarna som man annars utsätts för, säger Johan.